Institutt for atferdsvitenskap

Vi utdanner bachelorkandidater i psykologi med vekt på atferdsanalyse, vernepleiere og atferdsvitere og forsker på atferd og læring og hvordan ulike stimuli kan påvirke disse. Vi samarbeider med praksisfeltet innen utdanning og forskning, nasjonalt og internasjonalt. Institutt for atferdsvitenskap hører til Fakultet for helsevitenskap.

Instituttet i tall

Studenter (ca.)

1040

Ansatte (ca.)

53

Bachelorprogrammer

2

Masterprogrammer

1

Labgrupper ved instituttet

Forskningen ved Institutt for atferdsvitenskap er organisert i følgende labgrupper:

  • Behavior economics og kulturell seleksjon
  • Klasseromsledelse og positiv påvirkning i skoleldelse