English version

Institutt for atferdsvitenskap

Vi utdanner bachelorkandidater i psykologi med vekt på atferdsanalyse, vernepleiere og atferdsvitere og forsker på atferd og læring og hvordan ulike stimuli kan påvirke disse. Vi samarbeider med praksisfeltet innen utdanning og forskning, nasjonalt og internasjonalt. Institutt for atferdsvitenskap hører til Fakultet for helsevitenskap.

Instituttet i tall

Studenter
1085
Ansatte (årsverk)
56
Bachelorprogrammer
2
Masterprogrammer
1

Ledelsen ved instituttet

 • Instituttleder og studieledere

   Laster inn ...

   Studieleder bachelor i psykologi og master i atferdsvitenskap

    Laster inn ...

    Studieleder vernepleierutdanning

     Laster inn ...

     Studieleder ph.d. i atferdsvitenskap

      Laster inn ...

     Labgrupper ved instituttet

     Forskningen ved Institutt for atferdsvitenskap er organisert i følgende labgrupper:

     • Behavior economics og kulturell seleksjon
     • Klasseromsledelse og positiv påvirkning i skoleledelse