English version

Institutt for atferdsvitenskap (AV)

Vi utdanner bachelorkandidater i psykologi med vekt på atferdsanalyse, vernepleiere og atferdsvitere og forsker på atferd og læring og hvordan ulike stimuli kan påvirke disse. Vi samarbeider med praksisfeltet innen utdanning og forskning, nasjonalt og internasjonalt. Institutt for atferdsvitenskap hører til Fakultet for helsevitenskap.

Instituttet i tall

Studenter
1120
Ansatte (årsverk)
46
Bachelorprogrammer
2
Masterprogrammer
1

Ledelsen ved instituttet

 • Instituttleder

   Laster inn ...
  • Avdelingsledere

   Bachelor i psykologi og master i atferdsvitenskap

    Laster inn ...

    Vernepleierutdanning

     Laster inn ...

     Ph.d. i atferdsanalyse

      Laster inn ...

     Labgrupper ved instituttet

     Forskningen ved Institutt for atferdsvitenskap er organisert to labgrupper:

     • Behavior economics og kulturell seleksjon
     • Klasseromsledelse og positiv påvirkning i skoleledelse