English version

Institutt for atferdsvitenskap (AV)

Vi utdanner bachelorkandidater i psykologi med vekt på atferdsanalyse, vernepleiere og atferdsvitere og forsker på atferd og læring og hvordan ulike stimuli kan påvirke disse. Vi samarbeider med praksisfeltet innen utdanning og forskning, nasjonalt og internasjonalt. Institutt for atferdsvitenskap hører til Fakultet for helsevitenskap.

Instituttet i tall

Studenter
1095
Ansatte (årsverk)
48
Bachelorprogrammer
2
Masterprogrammer
2

Ledelsen ved instituttet

 • Fungerende instituttleder

  Laster inn ...
 • Avdelingsledere

  Bachelor i psykologi og master i atferdsvitenskap

  Laster inn ...

  Vernepleie, helsefremming og inkludering

  Laster inn ...

Labgrupper ved instituttet

Forskningen ved Institutt for atferdsvitenskap er organisert to labgrupper:

 • Behaviour economics og kulturell seleksjon
 • Klasseromsledelse og positiv påvirkning i skoleledelse