Med denne psykologi-utdanningen går Marie rett ut i jobb

Psykologistudent Marie går tur med to hunder i snøen i landlige omgivelser.

På bachelorstudiet i psykologi med vekt på atferdsanalyse lærer du hvordan menneskelig atferd påvirkes og endres. Denne kunnskapen kvalifiserer blant annet til å jobbe som miljøterapeut.

– Jeg har allerede fått jobb ved en boenhet for unge mennesker i Lørenskog kommune. Mitt inntrykk er at psykologiutdanning med vekt på atferdsanalyse er ettertraktet på arbeidsmarkedet, sier Marie Pilgaard Jonassen (29), som opprinnelig hadde tenkt å bli veterinær.

Jeg synes det er veldig interessant å lære om hvordan teknikker i atferdsanalyse kan hjelpe mennesker til å skape endringer som har stor betydning for den enkelte. Kort fortalt kan atferdsanalyse benyttes til å forsterke atferd du ønsker mer av og redusere uønsket atferd. – Marie Pilgaard Jonassen
Portrett av Marie

Hjelper mennesker til å skape endring

Tredjeårsstudenten ved OsloMets avdeling på Kjeller synes det er veldig fint å ha mulighet til å gå rett ut i jobb etter fullført bachelor, selv om det sikkert også hadde vært spennende å gå videre på master.

Dersom du ønsker å studere videre, tilbyr OsloMet også et masterstudium i atferdsvitenskap – samt at du er kvalifisert til å søke deg inn på flere mastergrader ved andre universiteter.

Begynte å studere i voksen alder

Martin Myhr Wallin (34) hadde vært innom litt forskjellig før han søkte seg inn på bachelorstudiet i psykologi med vekt på atferdsanalyse for snart to år siden. Blant annet har han gått kokkelinje og jobbet på bensinstasjon, men nå var han klar for å begynne å studere.

Martin står ute foran noen blokker.

Martin Myhr Wallin går andre året på bachelorstudiet i psykologi med vekt på atferdsanalyse.

– Jeg ønsker å jobbe med mennesker på en eller annen måte. Med psykologi har du mange muligheter. Jeg har veldig sans for den retningen innen psykologi som baseres på atferdsanalyse, da dette bygger på metoder som beviselig gir resultater, sier Martin.

Ettersom OsloMet er det eneste universitetet i Norge som tilbyr dette studiet, var valget ganske enkelt. Han forteller at praksisperiodene har vært fantastiske.

– Jeg fikk praksis i PP-tjenesten, og gjennom dette har jeg jobbet i en barnehage med oppfølging av et barn med en funksjonsnedsettelse. Det har vært helt utrolig å se den fremgangen barnet har hatt i løpet av relativt kort tid.

– Det har også åpnet øynene mine for at min fremtidige jobb kan inkludere for eksempel å jobbe med barn. Ved å gå inn tidlig i livet kan man gjøre en stor forskjell takket være atferdsanalytiske metoder, sier han.

Martin holder i et rødt lekestativ på en lekeplass.

Martin Myhr Wallin ser for seg å jobbe med barn og har allerede i praksis sett at atferdsanalytiske metoder gir resultater.

Høyt faglig nivå

Marie Pilegaard Jonassen roser de faglige ansvarlige for studiet, som har sørget for et svært høyt faglig nivå.

– Foreleserne er så engasjerte og skaper et godt læringsmiljø med mange spennende faglige diskusjoner. Vi får god oppfølging og svar når vi lurer på noe, forteller hun.

Det blir også leid inn eksterne forelesere som representerer de beste innen sitt felt – og gir variasjon.

I tillegg har bachelorstudentene blitt fulgt opp av to masterstudenter, som har vært med gjennom studiet på ulike seminardager, innleveringer og presentasjoner.

– De har inspirert mange i klassen med sin kunnskap og «drive» og har vært en sentral del av det gode miljøet i klassen, sier Marie, som har trivdes svært godt både faglig og sosialt.

Marie leker med hundene sine i snøen.

Marie Pilgaard Jonassen har fem hunder og studerte tidligere til veterinær. Hun er ekstra interessert i atferdsanalyse – som også anvendes for å forstå og endre atferd hos dyr.

Interessert i atferdsanalyse

Hun vurderte også andre psykologi-studier, men landet på OsloMet nettopp på grunn av fordypningen i atferdsanalyse.

Atferdsanalyse har røtter i behaviorisme og læringspsykologi og kan brukes både til å forstå og endre atferd hos både mennesker og andre dyr.

Atferdsanalyse er blant annet viktig utgangspunkt for mange hundeinstruktører og andre som jobber med dyr som skal tilegne seg ulik atferd.

Som tidligere veterinærstudent og hundeeier har Marie mye erfaring med dyr. Dette har også kommet til nytte i psykologi-studiet.

– Jeg hadde min praksisperiode hos en hundeinstruktør. Og noen av mine medstudenter har vært i praksis i Dyreparken i Kristiansand, forteller hun.

Ulike praksis-muligheter

Når du skal ut i praksis, kan du velge å delta i forskning hvis du ønsker deg en akademisk karriere eller klientnær praksis som gir kvalifikasjoner til miljøterapeut-stillinger.

Fra og med 2021 kan du gjennom studiet i psykologi med vekt på atferdsanalyse få kvalifisering som miljøterapeut, dersom du har minst 540 timer praksis i løpet av de tre studieårene. For Marie, Martin og deres medstudenter som startet før denne ordningen kom, har OsloMet tilpasset slik at de også vil få kvalifisering som miljøterapeut.

På grunn av at jeg går på dette studiet, har jeg fått ekstrajobb som yrkesveileder. Dette gjør at jeg har enda mer relevant erfaring når jeg skal ut og søke jobber etter fullført bachelorgrad. – Martin Myhr Wallin
Portrett av Martin

En miljøterapeut planlegger og tilrettelegger hverdagen for mennesker som har behov for behandling, oppfølging eller tilrettelegging.

Arbeidsplassen kan for eksempel være i omsorgsboliger, rusomsorgen, psykiatrisk helsetjeneste eller i skole og barnehage.

Miljøterapeut er en relativt ny yrkesbetegnelse, og det er stor etterspørsel etter arbeidssøkere som er kvalifisert til slike stillinger.

Les flere studenthistorier

Kommende student som ser litt usikker ut på hva hun skal studere.
Ti tips til deg som er usikker på hvilken utdanning du skal ta

Lurer du på hvilket fag du skal velge? Da bør du gjøre som en student, finne frem penn og papir og gå systematisk til verks.

Tre studenter går sammen og ler og smiler ute i en park. Bakken er dekket av gule og oransje blader.
Det beste med studentlivet er mye frihet

Magnus gir studentlivet en sekser på terningen, mens Simay og Ploy begge triller en sterk femmer. Møt tre som tryna litt i begynnelsen, men som fikk fin kontroll på studiehverdagen.