Tilsetjingsutval og -råd ved fakultetet

Medlemmer i tilsetjingsutval og -råd ved Fakultet for helsevitskap.

Mandat og samansetning av utval og råd er heimla i OsloMets personalhandbok (Compendia.no).

Vararepresentantar møter dersom fast medlem er forhindra.

Saksdokument og møteprotokoll blir arkivert i Public360.

 • Tilsetjingsutval for fagleg-administrative leiarstillingar

  For tilsetjing av fakultetsdirektør, instituttleiarar, studieleiarar og seksjonssjefar.

  • Marit Kirkevold, dekan. Leiar av utvalet.
  • Jonas Debesay, tilsett i UF-stilling. Vara: Inga-Linn Nordby Hansen.
  • Kristin Sletten, tilsett i TA-stilling.
  • Unni Hembre, ekstern medlem i fakultetsstyret.
  • Ingrid Madland, studentrepresentant. Vara: Joachim Svamo Karlsen.

  Innstillingsutval:

  • Nærmaste leiar.
  • Fakultetsdirektør (eller den fakultetsdirektøren myndiggjer).
  • Tilsettrepresentant utnemnd av tenestemannsorganisasjonane.
  • Tilsettrepresentant utnemnd av fakultetsstyret: Inga-Linn Nordby Hansen. Vara: Jonas Debesay.
  • Nina Lily Nordskag Paureng, studentrepresentant. Vara: Ville Norheim.

  Sekretær er Liza Berentsen.

 • Tilsetjingsutval for undervisnings- og forskingstilsette (UF)

  Medlemmer:

  • Marit Kirkevold, dekan og leiar for utvalet. Varaer: Sølvi Helseth, prodekan forsking, og Kåre Rønn Richardsen, prodekan utdanning.
  • Mari Klokkerud. Vara: Elin Holter Anthonisen.
  • Ruby Myhren, fakultetsdirektør.
  • Vidar Frigstad, tenestemannsrepresentant. Vara: Christine Tschudi-Madsen.
  • Ingrid-Jannicke Aandahl, tenestemannsrepresentant. Vara: Pernille Lunde.
  • Ingrid Madland, studentrepresentant. Vara: Joachim Svamo Karlsen.

  Fagleg sekretær er Anne K. Blikra, seksjonssjef HR.

 • Tilsetjingsråd for teknisk-administrative stillingar (TA)

  Medlemmer:

  • Ruby Myhren, fakultetsdirektør, leiar av utvalet.
  • Claudia Steidl Talgo, seksjonssjef studieadministrasjon.
  • Idun Thorvaldsen, seksjonssjef økonomi.
  • Kristin Skolleborg Berke, tenestemannsrepresentant. Vara: ingen.
  • Gry Birkeland, tenestemannsrepresentant. Vara: Juned Iqbal.

  Fagleg sekretær er Anne K. Blikra, seksjonssjef HR.