Ansettelsesutvalg og -råd ved fakultetet

Medlemmer i ansettelsesutvalg og -råd ved Fakultet for helsevitenskap.

Mandat og sammensetning av utvalg og råd er hjemlet i OsloMets personalhåndbok (Compendia.no).

Vararepresentanter møter dersom fast medlem er forhindret.

Saksdokumenter og møteprotokoll arkiveres i OsloMets arkivsystem Public360.

Ansettelsesutvalg for faglig-administrative lederstillinger

Ansettelsesutvalg for ansetting av fakultetsdirektør, instituttledere, studieledere og seksjonssjefer.

Medlemmer

Sekretær

Liza Berentsen

Ansettelsesutvalg for undervisnings- og forskningsansatte (UF)

Medlemmer

Faglig sekretær

Anne K. Blikra, seksjonssjef HR

Ansettelsesråd for teknisk-administrative stillinger (TA)

Medlemmer

Faglig sekretær

Anne K. Blikra, seksjonssjef HR