English version
Monica Vandbakk

Monica Vandbakk

Forskningsprosjekter

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Olaff, Heidi Skorge ; Vandbakk, Monica ; Holth, Per (2021). Blocking of Stimulus Control in Children with Autism. The Psychological Record. Vol. 72.
https://doi.org/10.1007/s40732-020-00454-7

Grung, Rolf Magnus ; Vandbakk, Monica ; Tverberg, Rune (2020). Forsterkningsbasert behandling av automatisk forsterket problematferd: Matchede eller umatchede forsterkere?. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse (NTA). Vol. 47.
file:///C:/Users/rgrung/Downloads/NTA_2020_2_03_Gr

Vandbakk, Monica ; Olaff, Heidi Skorge ; Holth, Per (2020). Blocking of Stimulus Control and Conditioned Reinforcement. The Psychological Record. Vol. 70.
https://doi.org/10.1007/s40732-020-00393-3

Vandbakk, Monica ; Steingrimsdottir, Hanna S ; Finstad, Jonny (2019). Økt utføring av hverdagsaktiviteter gjennom atferdsavtaler. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse (NTA). Vol. 46.

Vandbakk, Monica ; Olaff, Heidi Skorge ; Holth, Per (2019). Conditioned Reinforcement: the Effectiveness of Stimulus—Stimulus Pairing and Operant Discrimination Procedures. 15 s. The Psychological Record. Vol. 69.
https://doi.org/10.1007/s40732-018-0318-8

Myrvang, Christian; Petursson, Peter Ingi; Vandbakk, Monica (2016). Bruk av et variabelt intervall DRO skjema med formål om å redusere pica. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse (NTA). Vol. 43.

Vandbakk, Monica (2014). Enkle funksjonelle analyser av upassende verbal atferd. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse (NTA). Vol. 41.
http://hdl.handle.net/10642/2429

Arntzen, Erik ; Vandbakk, Monica (2014). Reflections on historical and future aspects of behavior analysis. 14 s. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse (NTA). Vol. 41.
http://hdl.handle.net/10642/2188

Vandbakk, Monica (2012). En gjennomgang og sammenligning av prosedyrer for etablering av betingede forsterkere. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse (NTA). Vol. 39.
http://hdl.handle.net/10642/1550

Vandbakk, Monica ; Arntzen, Erik ; Gisnaas, Arnt; Antonsen, Vidar; Gundhus, Terje (2012). Effect of Training Different Classes of Verbal Behavior toDecrease Aberrant Verbal Behavior. The Analysis of Verbal Behavior. Vol. 28.
https://doi.org/10.1007/bf03393115

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig