Selvskading og effekten av manual for samtaleterapi

Prosjektet skal undersøke gjennomførbarheten og effekten av manualen for samtaleterapi i møte med unge voksnes selvskadingstrang og -atferd.

Manualen "T-SIB/Treatment for self-injurious behavior" er nylig oversatt til norsk og består av ni ukentlige økter på 1 time hver hvor det som foregår er et samarbeid mellom terapeut og klient for å finne årsaken til selvskadingstrang og -atferd, samt identifisere alternativ atferd som kan erstatte selvskadingen.

I tillegg vil klienten gjøre hjemmeoppgaver i mellom timene, som diskuteres i neste økt.

Gjennomførbarheten måles ved hjelp av et avkrysningsskjema for behandlingsintegritet. I tillegg vil det oppfordres til å fylle ut en fornøydhetsundersøkelse med en ratingskala. Det er ingen behandling av sår eller andre behandlingstrengende skader, disse behandles av fastlege eller legevakt som vanlig.

Deltakelsen er frivillig og baserer seg på et informert samtykke. Intervensjonen skal kun undersøke funksjonen av selve selvskadingsatferden, og adresserer ikke behandlingstrengende diagnoser direkte.

Dersom klienten rekrutteres ut fra en venteliste, vil ikke deltakelse i dette prosjektet komme i veien for behandlingen vedkommende står på venteliste for. Deltakeren står fritt til å fortsette eller avslutte deltakelsen i prosjektet på bakgrunn av en vurdering med sin behandler.

Samtidig behandling av eventuell komorbiditet må deltakeren foreta med sin behandler på avdelingen de er henvist til.

  • Prosjektmedlemmer

    Laster inn ...