SIFO-survey

SIFO-surveyen er et redskap for å overvåke forbrukernes situasjon og praksis på områdene forbrukerøkonomi, forbrukerkompetanse, forbrukets betydning og forbrukermakt. Undersøkelsen gjennomføres årlig.

SIFO-surveyen er et redskap for å overvåke forbrukernes situasjon og praksis på områdene forbrukerøkonomi, forbrukerkompetanse, forbrukets betydning og forbrukermakt. Under overskriften "Tall om forbruk" publiserer SIFO funn fra SIFO-survey. I tillegg publiserer SIFO mange andre typer undersøkelser fortløpende.

Datamaterialet skal tilrettelegges for bruk i pågående prosjekter, og det skal danne utgangspunkt for søknader om støtte til mer utdypende prosjekter. Til prosjektet er det knyttet en referansegruppe med representanter fra Barne- og likestillingsdepartementet, Forbrukerrådet og Forbrukerombudet. SIFO-surveyen ble første gang gjennomført i februar 2005.

SIFO-surveyen skal gjennomføres jevnlig, helst hvert år, med en hovedstamme av faste spørsmål. Det er viktig å tenke framover hvilke tidsserier som vil være informative og sentrale for SIFOs hovedområder og for de andre forbrukerinstitusjonene. SIFO-surveyen speiler og målbærer forbrukernes situasjon, holdninger og vurderinger overfor forbrukerpolitiske myndigheter, og bidrar til at den enkelte forbruker blir mer bevisst sin rolle i markedet.

    Laster inn ...