English version
Per Martin Norheim-Martinsen

Per Martin Norheim-Martinsen

Kort om

Som viserektor ved OsloMet sitter jeg i rektors ledergruppe med for ansvar for forskning, utvikling og innovasjon ved universitetet. Jeg leder også det sentrale FoU-utvalget og OsloMets bærekraftsråd.

Av bakgrunn er jeg statsviter og professor i samfunnssikkerhet og europeisk politikk ved OsloMet. Jeg har PhD i International Studies fra University of Cambridge (2010). Fra tidligere har jeg erfaring som forsker og leder fra blant annet Forsvarets forskningsinstitutt, forskningsstiftelsen Fafo og Institutt for forsvarsstudier. Jeg kom til OsloMet i 2019 fra Forsvarets høgskole, hvor jeg var ansatt ved Forsvarets stabsskole. 

Faglige interesser:

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Rongved, Gjermund Forfang; Norheim- Martinsen, Per Martin (2022). Totalforsvaret i praksis. ISBN: 9788205566873. 216 s. Gyldendal Akademisk.

Norheim- Martinsen, Per Martin; Hoelscher, Kristian (2014). Urban Violence and the Militirization of Security: Brazilian ‘Peacekeeping’ in Rio de Janeiro and Port-au-Prince. 18 s. Small Wars & Insurgencies. Vol. 25.
https://doi.org/10.1080/09592318.2014.945636

Norheim- Martinsen, Per Martin; Biscop, Sven (2012). CSDP: The Strategic Perspective. Kurowska, Xymena; Breuer, Fabian (Red.). Explaining the EU's Common Security and Defence Policy: Theory in Action. s. 63-85. Palgrave Macmillan.
https://doi.org/10.1057/9780230355729_4

Gebhard, Carmen; Norheim-Martinsen, Per Martin (2011). Making Sense of EU Comprehensive Security - Towards Conceptual and Analytical Clarity. European Security. Vol. 20.
https://doi.org/10.1080/09662839.2011.564613

Norheim-Martinsen, Per Martin; Ravndal, Jacob Aasland (2011). Towards Intelligence-Driven Peace Operations? The Evolution of UN and EU Intelligence Structures. International Peacekeeping. Vol. 18.
https://doi.org/10.1080/13533312.2011.588391Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig