English version

Algoritmisk styring og kulturer av politiarbeid: sammenlignende perspektiver fra Norge, India, Brasil, Russland og Sør-Afrika (AGOPOL)

Målet med AGOPOL er å fremme kunnskap om hvordan fremskritt innen kunstig intelligens former politiarbeid i forskjellige kulturelle, politiske, juridiske og økonomiske sammenhenger.

Både nasjonalt og internasjonalt ser vi at politiet slutter opp om bruken av kunstig intelligens (AI) som beslutningsverktøy for å forebygge kriminalitet og uorden. Bruken av digital teknologi og den voksende rollen til private sikkerhetsselskaper, teknologiselskaper og konsulentselskaper, bidrar til å endre politiet og hvordan vi sikrer sosial orden og sikkerhet, håndhever lov og forhindrer og etterforsker kriminalitet. Vi vet lite om hvordan disse grunnleggende endringene påvirker politiets kulturer.

For å bøte på dette kunnskapshullet, samler AGOPOL et team på 15 forskere fra kultur- og områdestudier, antropologi, kriminologi, sosiologi, historie, litteratur og jus.

Prosjektet baserer seg på kvalitativ og etnografisk forskning om politiarbeid i Norge, Russland, India, Brasil og Sør-Afrika. Prosjektet skal utvikle en komparativ tverrkulturell analyse av politiarbeid som et globalt digitalisert prosjekt. Endringer i politikulturer vil analyseres i lys av hvordan sikkerhetsspørsmål knyttes sammen med nye måter å bruke data på, og i økende grad selges som en vare på markedet.

Vi undersøker hvordan algoritmisk styring påvirker samfunnet og samhandling mellom politi og publikum. Dette innebærer å analysere uintenderte konsekvenser, endringer i kunnskapskulturer, hvorvidt det bidrar til skjevheter politikontroll, og hvordan det påvirker legitimitet og tillit i samfunnet.

Les mer om delprosjektet: Musikkens politiske kraft under presidentvalgkamper: Brasil 2018–2022.

 • Samarbeidspartnere

  • Institutt for forsvarsstudier
  • Universidade Federal Fluminense
  • Universitet i Bergen
  • Universitetet i Oslo
  • Jawaharlal Nehru University
  • Mykolas Romeris University
  • Universität Heidelberg
  • Universiteit Utrecht
  • College of International and Public Relations Prague
  • OsloMet/NOVA
 • Prosjektdeltakere

  Laster inn ...