English version
Pernille Skjevrak

Pernille Skjevrak

Kort om

Jeg er utdannet rettssosiolog, har tidligere arbeidet ved Politihøgskolen og i Barnevernsavdelingen i Barne- og familiedepartementet. Jeg er spesielt interessert i temaer knyttet til kriminalitetsforebygging og bruk av standardiserte verktøy og metoder for å vurdere og begrunne forebyggende tiltak overfor barn og unge, eller relatert til vold i nære relasjoner. 

Mine forskningsinteresser omfatter:

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Gundhus, Helene Ingebrigtsen; Skjevrak, Pernille; Wathne, Christin (2023). We Will Always Be Better Than a Spreadsheet: Intelligence Logic and Crime Prevention in Practice. European Journal of Policing Studies .
http://hdl.handle.net/10852/101051

Dahl, Johanne Yttri; Fyfe, Nicholas R.; Gundhus, Helene Ingebrigtsen; Larsson, Paul; Skjevrak, Pernille; Runhovde, Siv Rebekka; Vestby, Annette (2021). Old, New, Borrowed and Blue - Shifts In Modern Policing. British Journal of Criminology . Vol. 62.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig