Medbestemmelsesordninger i NAFs område

Prosjektet skal undersøke partssamarbeid i ulike deler av NAF – Norsk Arbeidsmandsforbunds område.

Hvordan vurderer tillitsvalgte ute i virksomhetene bedriftsdemokratiet?

Data samles inn gjennom intervjuer og i tillegg skal data fra Medbestemmelsesbarometeret benyttes. 

Forskningsnyheter fra OsloMet

Beina til ei rekkje menneske som står langs ein husvegg.
Tilrår å styrkja innsatsen for barn og unge på Romsås

Gapet mellom fattig og rik aukar, og område i Grorud bydel i Oslo slit med fråflytting, trangboddhet, dropout, rotløyse og utryggleik.

Illustrasjonsbilde av eit eldre par som ser ut mot naturen.
Dette bør du vita om demens

Professor Birgitta Langhammer gir råd om kva som kan hindra utvikling av demens.

Stjernehimmel med nærbilde av en stor og lysende galakse
Er planeter eller stjerner størst? Mange norske elever vet ikke svaret på dette

OsloMet-forskere har undersøkt norske ungdomsskoleelevers kunnskap om grunnleggende astronomi.