Desentralisert arbeid i staten

I denne utredningen skal vi kartlegge statlige virksomheters bruk av, tilrettelegging for og erfaringer med såkalt desentralisert arbeid.

Desentralisert arbeid forstås her som fjernarbeid som utføres fra et annet geografisk sted enn kontorstedet den tilsatte i utgangspunktet har tilknytning til. Slikt arbeid kan utføres fra kontorfellesskap, annet kontorsted i samme virksomhet eller fra hjemmekontor. 

Prosjektet skal gi systematisk kunnskap om omfang, utfordringer og gode modeller eller eksempler på desentralisert arbeid, og vi benytter en kombinasjon av spørreundersøkelse, dokumentstudier og casestudier med kvalitative intervjuer.

Kontakt

Laster inn ...