English version

Inclusive education in Nepal – a study of governance networks in selected municipalities

Hovedformålet med prosjektet er å identifisere egenskapene til styringsnettverk som er effektive for å bidra til inkluderende utdanning.

Hovedformålet med prosjektet er å identifisere egenskapene til styringsnettverk som er effektive for å bidra til inkluderende utdanning. Prosjektene søker nærmere bestemt å gi ny kunnskap om hvordan politiske og administrative ledere, skoler, samfunn, sivilsamfunn, utviklingspartnere, foreldre og elever i utvalgte kommuner i Nepal jobber sammen for å produsere inkluderende utdanning.

Sekundære mål er å 1) omfanget nytten av å anvende nettverksstyringsteorier i det globale sør 2) sammenligne inkluderingsmekanismer på tvers av sosioøkonomiske og identitetsgrupper, og på tvers av ulike evner 3) informere debatten om inkluderende utdanning blant interessenter i Nepal og i Norge, spesielt norske finansieringsorganer og frivillige organisasjoner, Nepals regjering, Nepals kommuneorganisasjon, provinsmyndigheter og utviklingspartnere.

Prosjektdeltakere

Laster inn ...

Samarbeidspartnere