English version

Kunnskapsbasert inputnettverk til gjenoppbyggingen av Ukraina

Prosjektet (HRMODA) vil etablere et nordisk-baltisk nettverk med spesialkompetanse på Ukraina, som skal bidra til landets gjenoppbygging og bærekraftige utvikling.

Prosjektet vil etablere et nettverk av forskere med spesialkompetanse på Ukraina fra universiteter, forskningsinstitusjoner og tankesmier i Baltikum og Norden, som skal bidra til landets gjennoppbygging og bærekraftige utvikling.

Nettverket vil utgjøre en plattform for samarbeid og utveksling, med særlig vekt på å frembringe og formidle policy-relevant kunnskap, til beslutningstakere fra kommunalt nivå til Nordisk og Baltisk Råd. Det vil bestå av flere tematiske arbeidsgrupper som vil diskutere og foreslå mulige løsninger på konkrete utfordringer.

Resultatene vil bli presentert online, og bli diskutert med representanter for myndigheter, næringsliv og sivilsamfunn på to konferanser. Én i Oslo i november/desember 2023 og én i Riga i løpet av 2024. NIBR vil koordinere konferansen i Oslo og lede arbeidsgruppen om migrasjon og flyktninger.

  • Prosjektdeltakere

    Laster inn ...
  • Samarbeidspartnere

    Laster inn ...