Atlasalliansen - en følgeevaluering

Prosjektet består av en evaluering av Atlas Alliansens rammeavtale med NORAD for perioden 2020-2024.

Evalueringen skal se på hva hvorvidt målsettinger er oppnådd og hvilke utfordringer som har oppstått underveis in prosjektgjennomføringen.

Evalueringen omfatter de tematiske områdene påvirkningsarbeid og inkluderende utdanning. I alt omfatter evalueringen 29 prosjekter i 10 land i Afrika og Asia gjennomført av Atlas Alliansens medlemsorganisasjoner og deres partnerorganisasjoner i Afrika og Asia.

Alle partnerorganisasjoner representerer funksjonshemmede.

  • Prosjektdeltakere

    Laster inn ...