Midtveisevaluering av Barentssekretariatets prosjektstøtteordning (2018-2019)

Siden 1993 har Barentssekretariatets prosjektstøtteordning lagt til rette for regionale internasjonale forbindelser i nord. Evalueringen vurderer resultatene så langt, og identifiserer behov for operasjonelle justeringer.

Om prosjektet

Siden 1993 har Barentssekretariatets prosjektstøtteordning lagt til rette for regionale internasjonale forbindelser mellom de norske og russiske regionene i Barentsregionen. Programmets overordnede mål er å bygge tillit og folk-til-folk-samarbeid mellom Norge og Russland i nord.

Midtveisevalueringen vurderer resultatene så langt, og identifiserer behov for operasjonelle justeringer. Oppmerksomhet blir gitt programmets samsvar med målene satt av finansiøren Det norske utenriksdepartementet (UD). Hvorvidt prosjektene setter dagsorden, prosjektledelse og relevansen til prosjektenes resultater lokalt er sentrale punkter i evalueringen.