Sivilsamfunnets sterke stemme

Målet med prosjektet er å øke deltakelsen til sivilsamfunnets organisasjoner i overvåking, påvirkning og utforming av lokal og nasjonal offentlig politikk i tider med klimakrise, med vekt på de mest sårbare befolkningsgruppene.

Om prosjektet

Målet med prosjektet er å øke deltakelsen til sivilsamfunnets organisasjoner i overvåking, påvirkning og utforming av lokal og nasjonal offentlig politikk i tider med klimakrise, med vekt på de mest sårbare befolkningsgruppene.

Prosjektet er basert på to søyler: