English version

Midtveisevaluering av Schools for Democracy programme in Ukraine

Prosjektet har som mål å gjennomføre en midtveisevaluering av EWCs Schools for Democracy programme in Ukraine (2021-2024).

Prosjektet legger spesiell vekt på å vurdere programmets relevans, effektivitet og resultater som er oppnådd så langt under forholdene med den pågående krigen.

Om programmet 

Det europeiske Wergelandsenteret (EWC) i samarbeid med Ukrainas utdannings- og vitenskapsdepartement gjennomfører programmet "Schools for Democracy programme in Ukraine". 

Dette programmet, som løper fra 2021 til 2024, har som mål å legge til rette for systemiske demokratiske reformer innen utdanning, og styrke europeisk samarbeid ved å fremme demokratisk kultur og demokratisk medborgerskap i politikk og praksis.

Prosjektmål

Forskere ved NIBR vil gjennomføre en midtveisevaluering av programmet Schools for Democracy programme in Ukraine, med fokus på å vurdere programmets relevans, effektivitet og oppnådde resultater så langt. Denne evalueringen vil omfatte flere viktige områder, inkludert:

 • Mer om prosjektet

  Teoretisk rammeverk

  For å veilede vår evaluering planlegger vi å bruke Theory of Change-rammeverket. Dette rammeverket vil strukturere våre intervjuguider, analyser og endelige rapport, med fokus på fire nøkkelstadier:

  • innsats (inngrep, de første aktivitetene);
  • resultater (umiddelbare resultater, "leveranser");
  • virkning (hva leveransene fører til, hva prosjektdeltakere og målgrupper gjør som et resultat av aktivitetene);
  • påvirkning (på samfunnet).

  Særlig fokus

  Vi vil legge spesiell vekt på å undersøke endringer i den overordnede konteksten, samt endringer i reformagendaen og donorprioriteringer siden Russlands fullskala-invasjon av Ukraina.

 • Prosjektdeltakere

  Laster inn ...