Student søker kontorplass på NIBR.

Masterstudentplasser ved NIBR

Har du lyst på fast kontorplass i et av Oslos hyggeligste forskningsinstitutter mens du skriver masteroppgaven din? NIBR har ledige plasser. Søknadsfrist: Snarest.

–⁠ På NIBR kan vi tilby masterstudenter en fast kontorplass i lyse, fine lokaler sentralt i Oslo sentrum. Du vil få mulighet til å dele dine faglige interesser med forskere og andre masterstudenter, sier forskningssjef Kristian Tronstad. 

By- og regionforskningsinstituttet NIBR har om lag 50 engasjerte forskere med bredt samfunnsfaglig nedslagsfelt. Vi har en bred prosjektportefølje, med særlig kompetanse på sted og styring, og den siste tiden har vi også hatt et økt fokus på bystudier.

Vi har to søknadsfrister i året, og vi tar nå imot søknader fra masterstudenter som ønsker å sitte hos oss høsten 2022.

Vi vurderer søknader fortløpende frem til 15. juni.

Hva får du?

Vi ser etter deg som holder på med en masteroppgave innenfor de sentrale kompetanseområdene til NIBR. Vi er også interessert i å tilknytte oss masterstudenter med interesse og kunnskap om ulike kvantitative analyseteknikker. 

Vi jobber blant annet med

Vi har også omfattende internasjonal forskning i Sør- og Øst-Afrika, Sør- og Sørøst-Asia, Latin-Amerika, Øst-Europa, Eurasia og Sentral-Europa, på flere av områdene vi forsker på i Norge.

Hva skal søknaden inneholde?

Du må legge ved

Søknaden merkes «Studentsøknad» og sendes post-nibr@oslomet.no senest 15. juni.

Det kan bli aktuelt å kalle kandidater inn til et kort intervju. I tillegg til at prosjektet må ligge innenfor våre fagområder, legger vi vekt på faglig kvalitet.

Har du spørsmål eller er du interessert i å diskutere faglige muligheter? Ta gjerne kontakt med en av våre forskere, eller med forskningssjef Kristian Tronstad. 

Kontakt

    Laster inn ...
    Publisert: 07.05.19 | NIBR