Søk studentplass ved NIBR

Studentplasser ved NIBR

Er du masterstudent og jobber med by eller sted? By- og regionforskningsinstituttet NIBR ønsker flere studenter velkommen.

Er du masterstudent og jobber med temaene by eller sted, migrasjon eller integrering, bolig eller demografi, demokrati eller styresett, helse eller velferd, klima eller miljø, planforskning eller regional utvikling, bistand eller evalueringer i Norge eller resten av verden? Da er trolig By- og regionforskningsinstituttet NIBR stedet for deg.

Vi ser etter deg som holder på med en masteroppgave innenfor de sentrale kompetanseområdene til NIBR. Ta en kikk på våre nettsider og se om du føler deg hjemme her.

Vi har i den siste tiden hatt et økt fokus på bystudier. Hvis urbanisering, urbanitet, småby, storby, metropol, bymessige områder eller lignende er en del av tematikken du jobber med som masterstudent bør du satse på et semester på NIBR.

Instituttets medarbeidere har et bredt samfunnsfaglig forskningsfelt med særlig kompetanse på sted og styring, og vi ønsker å knytte til oss masterstudenter, både til våre konkrete prosjekter og til ulike tema vi jobber med.

Søknadsfrist for plass i høstsemesteret 2019: fredag 7. juni

Våre satsingsområder

Vi har også omfattende internasjonal forskning i Sør- og Øst-Afrika, Sør- og Sørøst-Asia, Latin-Amerika, Øst-Europa, Eurasia og Sentral-Europa på flere av områdene vi forsker på i Norge: demokrati og styresett, by, helse og velferd, klima og miljø. I tillegg forsker vi på næringspolitikk og naturressursforvaltning.

Har du spørsmål eller er du interessert i å diskutere faglige muligheter? Ta kontakt med aktuell forsker eller forskningssjef.

Hva kan vi tilby?

Hva skal søknaden inneholde?

Send kortfattet søknad inkludert opplysninger om:

Du må legge ved:

Søknaden merkes 'Studentsøknad' og sendes post-nibr@oslomet.no

Det kan bli aktuelt å kalle kandidater inn til et kort intervju. I tillegg til at prosjektet må ligge innenfor våre fagområder, legger vi vekt på faglig kvalitet.

Vi har to søknadsfrister i året: november for studentplass påfølgende vårsemester og juni for plass i høstsemesteret. For høsten 2019 er søknadsfristen 7. juni.