Søk studentplass ved NIBR

Studentplasser ved NIBR

Er du masterstudent med interesse for by- og regionforskning? By- og regionforskningsinstituttet NIBR ønsker flere studenter velkommen. Søknadsfrist 28.november.

Er du masterstudent og jobber med temaene by eller sted, migrasjon eller integrering, bolig eller demografi, demokrati eller styresett, helse eller velferd, klima eller miljø, planforskning eller regional utvikling, bistand eller evalueringer i Norge eller resten av verden? Da er trolig By- og regionforskningsinstituttet NIBR stedet for deg.

Vi tar nå imot søknader fra masterstudenter som ønsker å sitte hos oss våren 2022. Fristen for å sende søknad for vårsemestet er 28. november.

Vi ser etter deg som holder på med en masteroppgave innenfor de sentrale kompetanseområdene til NIBR. Vi er også interessert i å tilknytte oss masterstudenter med interesse og kunnskap om ulike kvantitative analyseteknikker. Ta en kikk på våre nettsider og se om du føler deg hjemme her.

Vi har i den siste tiden hatt et økt fokus på bystudier. Hvis urbanisering, urbanitet, småby, storby, metropol, bymessige områder eller lignende er en del av tematikken du jobber med som masterstudent bør du satse på et semester på NIBR.

Instituttets medarbeidere har et bredt samfunnsfaglig forskningsfelt med særlig kompetanse på sted og styring, og vi ønsker å knytte til oss masterstudenter, både til våre konkrete prosjekter og til ulike tema vi jobber med.

Vi har to søknadsfrister i året, en for vårsemesteret og en for høstsemesteret.

Vi jobber blant annet med

Vi har også omfattende internasjonal forskning i Sør- og Øst-Afrika, Sør- og Sørøst-Asia, Latin-Amerika, Øst-Europa, Eurasia og Sentral-Europa på flere av områdene vi forsker på i Norge. Har du spørsmål eller er du interessert i å diskutere faglige muligheter? Ta kontakt med aktuell forsker eller forskningssjef.

Hva kan vi tilby?

Hva skal søknaden inneholde?

Send kortfattet søknad inkludert opplysninger om:

Du må legge ved

Søknaden merkes 'Studentsøknad' og sendes post-nibr@oslomet.no senest 28. november.

Det kan bli aktuelt å kalle kandidater inn til et kort intervju. I tillegg til at prosjektet må ligge innenfor våre fagområder, legger vi vekt på faglig kvalitet.