Student sitter med ryggen til mellom to bibliotekshyller på lesesalplass på OsloMet

Masterstudentplasser ved NIBR

Har du lyst på kontorplass hos NIBR mens du skriver masteroppgaven din?

Er du masterstudent og interessert i for eksempel by- og regionutvikling, migrasjon eller klimapolitikk?

–⁠ På NIBR kan vi tilby masterstudenter en fast kontorplass i lyse, fine lokaler sentralt i Oslo sentrum. Du vil få mulighet til å dele dine faglige interesser med forskere og andre masterstudenter, sier forskningssjef Kristian Tronstad.

By- og regionforskningsinstituttet NIBR har om lag 50 engasjerte forskere med bredt samfunnsfaglig nedslagsfelt. Vi har en bred prosjektportefølje, med særlig kompetanse på sted og styring, og den siste tiden har vi også hatt et økt fokus på bystudier.

Det er et bra faglig og sosialt miljø – og så er det kanonball annenhver onsdag – Andreas Brurås Vandvik, master i By- og regionplanlegging ved NMBU

Vi har to søknadsfrister i året, en før høstsemesteret og en før vårsemesteret.

Frist for å søke om plass høsten 2024: Så fort som mulig (løpende opptak).

Hva får du?

Vi ser etter deg som holder på med en masteroppgave innenfor de sentrale kompetanseområdene til NIBR.

Vi er også interessert i å tilknytte oss masterstudenter med interesse og kunnskap om ulike kvantitative analyseteknikker.

Du kommer deg på innsiden: her får du muligheten til å ha uformelle samtaler med etablerte forskere og få tips, råd og innsikter du ellers ikke ville fått! – Émilie Pascale Bloin Helgheim, master i International Social Welfare and Health Policy ved OsloMet

Vi jobber blant annet med:

Vi har også omfattende internasjonal forskning i Sør- og Øst-Afrika, Sør- og Sørøst-Asia, Latin-Amerika, Øst-Europa, Eurasia og Sentral-Europa.

Hva skal søknaden inneholde?

Du må legge ved

Søknaden merkes «Studentsøknad» og sendes post-nibr@oslomet.no.

Jeg har blitt raskt inkludert i et veldig hyggelig arbeidsmiljø. Det er mange flinke forskere her som har vist interesse for masterprosjektet mitt og gitt gode innspill til hvordan jeg kan utvikle det videre. – Mari Ingeborg Bjor Hognestad, master i geografi ved Universitetet i Bergen

Det kan bli aktuelt å kalle kandidater inn til et kort intervju. I tillegg til at prosjektet må ligge innenfor våre fagområder, legger vi vekt på faglig kvalitet.

Har du spørsmål eller er du interessert i å diskutere faglige muligheter?

Ta gjerne kontakt med en av våre forskere, eller med forskningssjef Kristian Tronstad. 

Kontakt

Laster inn ...
Publisert: 07.05.2019 | NIBR