Tidsskrifter og publikasjoner

Egne utgivelser

Fagfellevurderte publikasjoner

NIBRs tidsskrifter

Tidsskrift for bustadforsking

Vårt tidsskrift for bustadforsking er eit tverrfagleg, vitskapleg tidsskrift som omhandlar alle sider ved bustadfeltet i Noreg, hovudsakleg marknad, politikk, sosiale forhold, bumiljø og nabolag.

Utsnitt frå omslag Tidsskrift for bustadforsking.
Nordic Journal of Urban Studies

Eit tverrfagleg nordisk tidsskrift for byforsking. Tidsskriftet er Open Access, og vil komme ut med to utgåver i året.

Utsnitt av bygate i Oslo biletet viser personar som går i gata, spegla i ei vindaugerute
Bybloggen

Bybloggen er ein fagblogg om byar, stad, styring og samfunnsutvikling.

Bybloggen

Utvalgte publikasjoner

Rapporter og notater

NIBR Working Paper 2024:103. "The New Mobilisation Act: Policies, Target Groups, and Consequences for Ukrainians Living Abroad" (oda.oslomet.no). Av Oleksandra Deineko og Vilde Hernes. 

NIBR-rapport 2024:3. Mellom eksperimentell implementering og politisk styring. Sluttrapport fra evalueringen av Leve hele Livet - En kvalitetsreform for eldre (oda.oslomet.no). Av Hilde H. Zeiner m.fl.

NIBR Working Paper 2024:101. Try Another Municipality or Leave the Country?
A disaggregated approach to determinants of internal migration and emigration for immigrants and natives in Norway: Trinomial logit models with random effects (oda.oslomet.no). Av Terje Skjerpen og Marianne Tønnessen.

NIBR-rapport 2024:2. Kulturmiljø som innsatsfaktor i lokal og regional utvikling. En modell for bevaring og utvikling (oda.oslomet.no). Av Arne Holm m.fl. 

NIBR-rapport 2024:1. Nye samarbeidsmodeller i områdeutvikling: Gjennomføring av planprogram med prinsipplan for Bergeløkka i Larvik (oda.oslomet.no). Av Heidi Bergsli og Gro Sandkjær Hanssen. 

NIBR-notat 2023:119. Tiltak og virkninger for å stimulere boligbygging og boligsektoren i lavkonjunktur (oda.oslomet.no). Av Berit Nordahl og Rolf Barlindhaug. 

NIBR Report 2023:11. Reception, settlement and integration of Ukrainian refugees in Norway: Experiences and perceptions of Ukrainian refugees and municipal stakeholders (2022-2023) (oda.oslomet.no). By Vilde Hernes m.fl.

NIBR-rapport 2023:9. KulturArvOpplevelser - En evaluering (oda.oslomet.no). Av Arne Holm.

NIBR Report 2023:8. Governance and policy changes during times of high influxes of protection seekers. A comparative governance and policy analysis in eight European countries, 2015-June 2023 (oda.oslomet.no). By Vilde Hernes m.fl.

NIBR-rapport 2023:7. Bærekraftig befolkningsutvikling og grønn distriktsomstilling (oda.oslomet.no). Av Heidi Bergsli, Marianne Tønnessen og Christian B. Ekeland. 

NIBR-rapport 2023:6. Risikovurdering og reintegrering av radikaliserte individer i Norden (oda.oslomet.no). Av Stian Lid og Tina W. Christensen. 

Se alle våre rapporter i publikasjonsarkivet ODA (oda.oslomet.no).

Se alle våre notater i publikasjonsarkivet ODA (oda.oslomet.no).

Artikler

Se alle våre fagfellevurderte publikasjoner i forskningsindeksen Cristin (wo.cristin.no).

Bøker og antologibidrag

Se alle våre fagfellevurderte publikasjoner i forskningsindeksen Cristin (wo.cristin.no).