Tidsskrifter og publikasjoner

Egne utgivelser

Fagfellevurderte publikasjoner

NIBRs tidsskrifter

Tidsskrift for bustadforsking

Vårt tidsskrift for bustadforsking er eit tverrfagleg, vitskapleg tidsskrift som omhandlar alle sider ved bustadfeltet i Noreg, hovudsakleg marknad, politikk, sosiale forhold, bumiljø og nabolag.

Utsnitt frå omslag Tidsskrift for bustadforsking.
Nordic Journal of Urban Studies

Eit tverrfagleg nordisk tidsskrift for byforsking. Tidsskriftet er Open Access, og vil komme ut med to utgåver i året.

Utsnitt av bygate i Oslo biletet viser personar som går i gata, spegla i ei vindaugerute
Bybloggen

Bybloggen er ein fagblogg om byar, stad, styring og samfunnsutvikling.

Bybloggen

Utvalgte publikasjoner

Rapporter og notater

Se alle våre rapporter i publikasjonsarkivet ODA (oda.oslomet.no).

Se alle våre notater i publikasjonsarkivet ODA (oda.oslomet.no).

Artikler

Se alle våre fagfellevurderte publikasjoner i forskningsindeksen Cristin (wo.cristin.no).

Bøker og antologibidrag

Se alle våre fagfellevurderte publikasjoner i forskningsindeksen Cristin (wo.cristin.no).