Utsnitt av bygate i Oslo bildet viser personer som går i gaten, speilet i en vindusrute

Nordic Journal of Urban Studies

Et tverrfaglig nordisk tidsskrift for byforskning. Tidsskriftet er Open Access, og vil komme ut med to utgaver i året.

Om tidsskriftet

Behovet for å utforske spørsmål knyttet til byer og urbanisme blir stadig mer prekært, av flere grunner. For det første, som en konsekvens av rask sentralisering og utvikling av kunnskapssamfunnet, tar et økende antall mennesker utdanning og jobber og bor i byer. For det andre krever håndtering av den moderne klimakrisen kollektiv ny praksis, ettersom samfunnsmessige og økonomiske omstillinger er nødvendig for å dempe utslippene.

Byer anses å ha en sentral rolle her, som viktige utslippere og innovative aktører, og ved å for tiden ta ledelsen i å oppnå mål om en motstandsdyktig, lite karbonutviklet byutvikling. For det tredje står byer overfor utfordringer med segregering, livskvalitet, tilgang til rimelige boliger, økonomisk marginalisering og sosial ulikhet, og blir sett på som sentrale aktører i å bekjempe slike utfordringer.

Som et svar har byer og bærekraftig byutvikling blitt et høyt diskuterte forskningstema internasjonalt i de senere tiårene. ‘Urban studies’ har dukket opp som et bredt forskningsfelt som omfatter studier innen flere fagfelt, kanskje mest menneskelig geografi, plan- og utviklingsstudier, sosiologi, miljøvitenskap og statsvitenskap.

Forskning her dreier seg stort sett om å utforske strukturer, utvidelse og transformasjon av byer, urbane prosesser for inkludering, ekskludering, marginalisering og frigjøring, samt økonomiske og politiske prosesser.

Forskningsmiljøet har i stor grad omfavnet viktigheten av å delta i tverrfaglige arenaer for dialog om slike spørsmål. I dag fremhever flere internasjonale tidsskrifter de brede disiplinære perspektivene som handler om byer og prøver å skape arenaer der forskere kan møtes på tvers av fagfelt for å delta i dialog om dette emnet.

Nordic Journal of Urban Studies adresserer behovet for å ha en nordisk akademisk arena for tverrfaglige bystudier. Mange av diskusjonene innen urban forskning i Norden foregår nå enten i disiplinære nasjonale tidsskrifter eller i tverrfaglige internasjonale tidsskrifter.

Det bør imidlertid være et sentralt fokus for det nordiske fagmiljøet på byer å skape en plattform som er både tverrfaglig og av høyere kontekstuell betydning for Norden, og som vil styrke mer handlekraftig kunnskap. Derfor er det primære målet med å innføre et nytt tidsskrift å etablere et tverrfaglig "felles grunnlag" for forskere i bystudier i Norden. Forfattere blir bedt om å sende inn artikler som formidler en sterk følelse av urbant sted.

Tidsskriftet er Open Access og gis ut to ganger i året av Scandinavian University Press. Tidsskriftet er godkjent som en vitenskapelig publikasjon på nivå 1 ved NSD - Norsk senter for forskningsdata (Norge og Sverige) og i Kunnskapsdepartementets autorisasjonsliste for serier (Danmark).

Siste utgave av NJUS finner du her (idunn.no)

Kontakt

Laster inn ...