Bybloggen

Bybloggen

Bybloggen er en fagblogg om byer, sted, styring og samfunnsutvikling. Den drives av By- og regionforskningsinstituttet NIBR, som er et samfunnsfaglig oppdragsforskningsinstitutt ved OsloMet.

Om Bybloggen

Samfunnsutviklinga i norske byer og tettsteder preges av så vel lokale, regionale og nasjonale forhold som av internasjonale trender. I valg av retning for samfunnsutviklinga trenger norske byer og kommuner mer kunnskap for å kunne møte framtidas utfordringer.

I kraft av å være et nasjonalt fagmiljø for by- og regionforskning står forskning på byer, byområder, regioner og tettsteder sentralt ved instituttet. I OsloMets Strategi 2024 stadfestes det at universitetet er et urbant universitet, og at vi skal ta Osloregionens kunnskapsbehov på alvor. 

På Bybloggen skriver derfor fagfolk om aktuelle tema innenfor byer, regioner, planlegging og samfunnsutvikling, både i Norge og internasjonalt, for et bredere publikum med interesse for våre fagområder.

Gå til Bybloggen (urban.oslomet.no)

Redaktør

Laster inn ...

Bidragsytere

Laster inn ...