Ordførerens rolle i kommuner med parlamentarisk styringsmodell

Dette prosjektet ser på ordførerens rolle i kommuner med parlamentarisk styringsordning.

Om prosjektet

I kommuner med parlamentarisk styringsordning har kommunen to framtredende politiske lederposisjoner, ordføreren og lederen av kommunerådet. Ulike evalueringer av parlamentarisk styringsform i kommuner har ikke framstilt dette som særlig problematisk. Likevel er det elementer i denne delen av den parlamentariske modellen i kommunene som kan reise utfordringer, særlig når det gjelder spørsmålet om hvem som skal representere kommunen utad. Dette prosjektet tar utgangspunkt i ordførerens rolle i kommuner med parlamentarisk styringsordning generelt, og har særlig fokus på ordførerens representasjonsrolle innenfor den modellen for kommunal parlamentarisme som er vokst fram i Oslo kommune.

Laster inn ...