Norwegian version
Åsne Øygard Danielsen

Åsne Øygard Danielsen

Research projects

Publications and research

Research reports

Espegren, Astrid; Mjelde, Hilmar; Guribye, Eugene; Danielsen, Åsne Øygard; Staver, Anne Balke; Eimhjellen, Ivar (2022). Innvandrerperspektiv på sivilsamfunnsdeltakelse: Ulike innvandrergruppers opplevelse av barrierer og suksessfaktorer for deltakelse. ISBN: 978-82-7763-756-3. 115 p. Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor.

Hernes, Vilde; Danielsen, Åsne Øygard; Staver, Anne Balke (2022). Evaluering av integreringspakkene II og III. 82 p. OsloMet - storbyuniversitetet.

Holm, Arne; Aasland, Aadne; Leirvik, Mariann Stærkebye; Danielsen, Åsne Øygard (2022). Vil gjerne vite mer: Kompetanse om negativ sosial kontroll og æresrelatert vold blant ansatte i opplærings- og integreringstjenestene. ISBN: 978-82-8309-379-7. 182 p. OsloMet. Vol. 2022.These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete