Norwegian version
Åsne Øygard Danielsen

Åsne Øygard Danielsen

Research projects

Research reports

Hernes, Vilde ; Danielsen, Åsne Øygard (2024). Reception and integration policies for displaced persons from Ukraine in the Nordic countries – a comparative analysis. 16 p. NIBR.

Hernes, Vilde ; Aasland, Aadne ; Deineko, Oleksandra ; Myhre, Marthe Handå ; Liodden, Tone ; Myrvold, Trine ; Leirvik, Mariann Stærkebye ; Danielsen, Åsne Øygard (2023). Reception, settlement and integration of Ukrainian refugees in Norway: Experiences and perceptions of Ukrainian refugees and municipal stakeholders (2022-2023). ISBN: 978-82-8309-409-1. 222 p. OsloMet - storbyuniversitetet. Vol. 2023.
https://hdl.handle.net/11250/3114138

Danielsen, Åsne Øygard ; Hernes, Vilde ; Tvedt, Kristian ; Staver, Anne Balke (2023). Sweden country report. Governance and policy changes during times of high influxes of protection seekers, 2015-June 2023. ISBN: 978-82-8309-402-2. 36 p. OsloMet - storbyuniversitetet. Vol. 2023.
https://hdl.handle.net/11250/3112660

Hernes, Vilde ; Danielsen, Åsne Øygard ; Tvedt, Kristian ; Staver, Anne Balke (2023). Norway country report. Governance and policy changes during times of high influxes of protection seekers, 2015-June 2023. ISBN: 978-82-8309-401-5. 39 p. OsloMet - storbyuniversitetet. Vol. 2023.
https://hdl.handle.net/11250/3112660

Hernes, Vilde ; Danielsen, Åsne Øygard ; Tvedt, Kristian ; Staver, Anne Balke (2023). Denmark country report. Governance and policy changes during times of high influxes of protection seekers, 2015-June 2023. ISBN: 978-82-8309-397-1. 38 p. OsloMet - storbyuniversitetet. Vol. 2023.
https://hdl.handle.net/11250/3112660

Hernes, Vilde ; Danielsen, Åsne Øygard ; Tvedt, Kristian ; Staver, Anne Balke ; Tronstad, Kristian (2023). Governance and policy changes during times of high influxes of protection seekers. A comparative governance and policy analysis in eight European countries, 2015-June 2023. ISBN: 978-82-8309-404-6. 158 p. OsloMet - storbyuniversitetet. Vol. 2023.
https://hdl.handle.net/11250/3112660

Hernes, Vilde ; Danielsen, Åsne Øygard (2023). Vurdering av alternative løsninger fra europeisk innvandrings- og integreringspolitikk til norsk kontekst. ISBN: 978-82-8309-405-3. 27 p. OsloMet - storbyuniversitetet. Vol. 2023.
https://hdl.handle.net/11250/3112660

Holm, Arne ; Aasland, Aadne ; Leirvik, Mariann Stærkebye ; Danielsen, Åsne Øygard (2022). Vil gjerne vite mer: Kompetanse om negativ sosial kontroll og æresrelatert vold blant ansatte i opplærings- og integreringstjenestene. ISBN: 978-82-8309-379-7. 182 p. OsloMet. Vol. 2022.

Espegren, Astrid; Mjelde, Hilmar; Guribye, Eugene; Danielsen, Åsne Øygard ; Staver, Anne Balke ; Eimhjellen, Ivar (2022). Innvandrerperspektiv på sivilsamfunnsdeltakelse: Ulike innvandrergruppers opplevelse av barrierer og suksessfaktorer for deltakelse. ISBN: 978-82-7763-756-3. 115 p. Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor.

Hernes, Vilde ; Danielsen, Åsne Øygard ; Staver, Anne Balke (2022). Evaluering av integreringspakkene II og III. 82 p. OsloMet - storbyuniversitetet.These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete