Munchnettverket

I prosjektet vil vi se på betydningen av Edvard Munchs liv og kunstnerskap for de kommunene Munch hadde et forhold til, enten ved å ha bolig der eller ved at stedet sto sentralt i Munchs kunstnerskap.

Om prosjektet

Dette er et forprosjekt om Munchs kunstnerskap i et verdiskapingsperspektiv.

I prosjektet vil vi se på betydningen av Edvard Munchs liv og kunstnerskap for de kommunene Munch hadde et forhold til, enten ved å ha bolig der eller ved at stedet sto sentralt i Munchs kunstnerskap. Prosjektet er delt opp regionalt, slik at vi i dette delprosjektet har fokus på kommuner i Viken fylkeskommune.

Det vi er opptatt av er å se på aktiviteter lokalt knyttet til Munchs kunstnerskap spesielt, og mer generelt; hvordan Munchs tilknytning løftes frem i profileringen av kommunen, hvordan tilknytningen til Munch gir attraktivitet til kommunen. 
I denne sammenhengen vil vi også se på kunstnerskapet som næring lokalt, og hvilket vekstpotensiale som ligger i tilknytningen til Munch. 

Ved å se på ulike kommuner og ulike prosjekter ønsker vi også å belyse ulike måter å profilere og skaper verdier rundt tilknytningen til Munch, både som person og hans kunstnerskap.

Laster inn ...