Billedkunstnernes stipendstatistikk for 2015 til 2019, del II: Hvem søker om stipend og hvem får tilslag?

Prosjektet tar for seg foreliggende data om søkere til stipender forvaltet av Norske billedkunstnere (NBK).

Om prosjektet

Prosjektet analyserer sammenhengen mellom ulike bakgrunnskarakteristika ved søkerne til stipender forvaltet av Norske billedkunstnere (NBK), og tendensen til at det søkes, og til at aktuelle søknader innvilges i perioden 2015-2019. Bakgrunnskarakteristika som analyseres er primært bo/virkested (fylke) og søknadsbeløp (søkt stipendstørrelse), samt andre aktuelle kjennetegn ved den enkelte kunstner, slike som kjønn og alder.

Herunder ser prosjektet nærmere på tendensene til at ulike grupper av kunstnere søker mer eller mindre hyppig og/eller om det søkes om større eller mindre beløp gjennom perioden (2015-2019). Utover dette vil prosjektet drøfte nærmere hvorvidt den enkelte kunstners fagområde og stipendkomiteens sammensetning også kan ha betydning for nevnte tendenser.

    Laster inn ...