Utarbeidelse av database til stipendordninger forvaltet av Norske billedkunstnere

Vi vil i prosjektet vurdere Norske Billedkunstneres forenings datamateriale om søkere til de stipender NBK forvalter.

Om prosjektet

Vi vil vurdere datamateriale foreningen innehar om søkere til de stipender NBK forvalter, det vil si gjennomføre en vurdering av datatilfang, datakvalitet og mulige dataanalyser. Datamaterialet skal vurderes, dels med sikte på utbedringer og dels med sikte på mulige dataanalyser som kan gjennomføres. I prosjektet diskuteres hvilke typer analyser som kan gjennomføres basert på en oversikt over datamaterialet. I notatet fra prosjektet drøftes hvordan analyser avhenger av de data en har og kvaliteten på disse. Her vil NIBR også basere seg på supplerende datakilder. 

Laster inn ...