Evaluering av kommunale botiltak

Formålet med oppdraget er å fremskaffe ny kunnskap om virkningene av botiltak for barn og unge som skal bo utenfor hjemmet.

Særlig fokus er på barrierer og suksesskriterier for hvorfor tiltakene fungerer eller ikke fungerer. Målgruppen for tiltakene er unge det er krevende for det offentlige å finne gode plasseringstiltak til, som er for gamle til fosterhjem og hvor institusjon ikke er aktuelt. På denne bakgrunn skal man i prosjektet gjøre en vurdering av tre kommunale botiltak, henholdsvis Gartnerheimen i Trondheim kommune, Foyer i Bodø kommune og Der Ungdom Er (Due) i Bergen kommune.  

Forskningsdesign er kvalitative intervjuer og dokumentstudier.

Prosjektet er i samarbeid med Oslo Economics.

  • Prosjektdeltakere

    Laster inn ...