Mørebyen som europeisk kulturhovedstad 2027

Prosjektet skal danne et kunnskapsgrunnlag om Mørebyen som europeisk kulturhovedstad 2027.

Om prosjektet

Kunnskapsgrunnlag om Mørebyen som europeisk kulturhovedstad 2027. Målet om å bli europeisk kulturhovedstad er det overordnede i dette prosjektet og strategiarbeidet blir virkemidler på veien mot dette målet. 

Gjennom en analyse av krav, fortrinnsvis gjennom dokumenter, og noen intervjuer, samt hva status er pr i dag når det kommer til infrastruktur og forankring i lokale planarbeider, vil forskerne identifisere styrker og svakheter i forhold til de krav som stilles til en slik søknad og status som kulturhovedstad. 

Dertil vil forskerne søke å kostnadsberegne hva det vil koste og kreve å i større grad innfri kravene, og mulige strategier i dette arbeidet. Her kan planarbeid, kompetanseoppbygging, infrastrukturelle tiltak, mediaprofilering etc, være viktige grep inn i en slik strategi. Dette vil være hovedbidraget i kunnskapsstatusen.

    Laster inn ...