Evaluering av verdensarvforvaltningen for Bryggen

Evaluering av verdensarvforvaltningen knyttet til Bryggen i Bergen. Vi spør: Hvordan fungerer dagens forvaltningsmodell, hva bør tilpasses eventuelt endres, for å sikre en god verdensarvforvaltning med et godt samarbeid og god informasjonsflyt?

Verdensarvstedet Bryggen i Bergen er etablert med både et Verdensarvråd og et Fagråd, i tillegg til en verdensarvkoordinator. Førstnevnte er politisk sammensatt, mens sistnevnte omfatter ulike involverte parter, med blant annet forvaltning, museum og eiere.

I prosjektet ser vi blant annet på:

 Studien er dels en dokumentstudie, dels skal berørte parter intervjues.

  • Prosjektdeltakere

    Laster inn ...