Norwegian version
Arne Holm

Arne Holm

Fields of study

Academic disciplines

Art history   Social sciences

Subject areas

Cultural policy   Administration policy   Housing   Cultural Heritage Management   Cultural heritage politics

Scientific publications

Hanssen, Gro Sandkjær ; Holm, Arne ; Tvedt, Geir (2023). Regionreformen: Har utvidet ansvar på kulturmiljøfeltet styrket den regionale samfunnsutviklingsrollen?. Kart og Plan. Vol. 116.
https://doi.org/10.18261/kp.116.3.2

Holm, Arne (2022). I valget mellom straff eller overtalelse - inspektørenes oppfatninger av egen funksjon under tilsyn. Gezelius, Stig Strandli; Veggeland, Frode (Ed.). Forvaltningen av dyrevelferd i Norge -- Hvordan få lovverk til å virke?. p. 117-144. Cappelen Damm Akademisk.
https://doi.org/https://doi.org/10.23865/noasp.159

Holm, Arne (2022). Det risikobaserte tilsynet - inspektørenes oppfatninger av tilsynsprosessen. Gezelius, Stig Strandli; Veggeland, Frode (Ed.). Forvaltningen av dyrevelferd i Norge -- Hvordan få lovverk til å virke?. p. 145-180. Cappelen Damm Akademisk.
https://doi.org/https://doi.org/10.23865/noasp.159These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete