Reshaping the Map of Local and Regional Self-Government

Prosjektet skal bidra til å styrke empirisk og teoretisk kunnskap om politiske og administrative betingelser for sentralstyrte reformer på lokalnivået og mellom nivåer.

Om prosjektet

Prosjektet skal bidra til å styrke empirisk og teoretisk kunnskap om politiske og administrative betingelser for sentralstyrte reformer på lokalnivået og mellom nivåer. Prosjektets mål er å beskrive og analysere den norske kommunereformen slik den forløper fra 2014-2019 på en måte som fanger opp reformens tosidige karakter, som «en reform» og «mange reformer». Reformens kontekst og samspillet mellom interesser, ideologi, fakta og historikk står sentralt. Reformen vil bli sammenlignet med lignende reformer i Norge og internasjonalt. Datainnsamling i Norge omfatter spørreundersøkelser, intervjuer og dokumentstudier, statistiske data og case-studier. Prosjektet skal legge til rette for å bruke data på tvers blant deltakerne.

Laster inn ...