Fortetting og transformasjon – strategiske rammer for styring av arealutvikling

Prosjektet skal vurdere behovet for, og eventuelt foreslå tiltak, som gir bedre strategiske rammer for styring av arealutvikling på områdenivå og realisere strategien.

Om prosjektet

OsloMet v/NIBR skal i samarbeid med NMBU vurdere behovet for, og ev. foreslå tiltak, som gir bedre strategiske rammer for styring av arealutvikling på områdenivå og realisere strategien. 

Utredningen skal også vurdere ulike virkemidler som grunnlag for en forutsigbar byrdefordeling ved etablering av offentlig infrastruktur. 

Prosjektet gjennomføres ved å undersøke praksis med områdeplaner i noen utvalgte kommuner – og ved å oppsummere tidligere forskning og utredninger på området.