English version

CIRCULAR: Samarbeidsdrevet innovasjon for sirkulære løsninger

Å omstille det økonomiske systemet fra en lineær til en sirkulær økonomi er avgjørende for å realisere et bærekraftig samfunn. Ny politikk og praksis må utvikles i skjæringspunktet mellom ulike institusjoner og interesser. Mer samarbeidsorienterte styringsformer er nødvendig. Det ønsker forskningsprosjektet CIRCULAR å bidra med ny kunnskap om, og spør: Hva er de viktigste styringsfaktorene som driver samskapingen av sirkulære løsninger for redusert forbruk?

Overgangen fra en lineær til en sirkulær økonomi representerer en kompleks, mangefasettert og vital samfunnsutfordring som krever samskapte løsninger mellom flere offentlige og private aktører. CIRCULAR tar utgangspunkt i denne styringsutfordringen.  

Prosjektet er særlig opptatt av hvilken rolle samskapende lederskap og ulike typer mellomromsaktører spiller i omstillingen fra en lineær til sirkulær økonomi. Konkrete styringsfaktorer som støtter opp under omstillingsprosesser vil identifiseres og kommuniseres. Målet er å bidra med kritisk kunnskap for bærekraftig samfunnsutvikling.

 • Mer om prosjektet

  En tverrfaglig tilnærming

  Prosjektet har en tverrfaglig tilnærming som kombinerer analyse av samskapingsprosesser, nøkkelinformantintervjuer, en lederundersøkelse og kvalitativ komparativ analyse (QCA). Komparative casestudier utgjør den empiriske grunnstammen til prosjektet, og vil inkludere både norske og internasjonale caser. CIRCULAR søker tett dialog mellom forskere, et panel av eksperter i de fem byene gjennom prosjektperioden, for å teste og videreutvikle foreløpige funn og endelige resultater.  Målet er å utvikle ny kunnskap som bidrar til bærekraftige, sirkulære løsninger i politikk og praksis.

 • Prosjektdeltakere

  Laster inn ...
 • Samarbeidspartnere

  Laster inn ...