Muskelskjeletthelse og arbeidsdeltakelse i et brukerperspektiv

Hvilke behov og forventninger til arbeidsdeltakelse har mennesker med muskelskjelettplager, helsepersonell og NAV?

Redusert muskelskjeletthelse kan påvirke både arbeidsevne og livskvalitet negativt, og ha betydelige konsekvenser for både enkeltindivider og samfunn.

Prosjektets ambisjon er å forstå behovene og oppnå gevinster gjennom samarbeid. Prosjektet vil kunne avdekke kunnskapshull, begrensninger og barrierer om brukernes behov knyttet til muskelskjelettplager og arbeidsdeltakelse.

Manglende forståelse av brukernes behov kan resultere i at forskning er bortkastet, for eksempel på grunn av utilstrekkelighet, misoppfattelser og feil konklusjoner. I prosjektet undersøker vi behov og forventninger til brukere med utfordringer knyttet til deltakelse i arbeidslivet på grunn av plager i muskelskjelett.

Med utgangspunkt i brukernes behov og forventninger vil vi utforske hvordan vi kan bidra til å utvikle bedre løsninger for arbeidsdeltakelse og meningsfullt arbeid.

Dette er et brobyggerprosjekt mellom akademisk forskning og brukeres behov. Brobyggerprosjektene ved OsloMet vektlegger behovsidentifisert forskning som metode.

 • Mer om prosjektet

  Prosjektets tilnærming er å drive behovsstyrt forskning innenfor området muskelskjeletthelse og arbeidsdeltakelse, ved å ta i bruk elementer fra James Lind Alliance (JLA) sin metode for behovsidentifisering.

  Prosjektet skal involvere mennesker med muskelskjelettplager, helsepersonell og relaterte aktører som NAV. Disse gruppene vil medvirke i utvikling av problemstillinger, hvordan undersøkelsen skal gjennomføres, hvordan vi skal samle inn data og hvordan resultatene skal formidles. Muskelskjeletthelse inkluderer fysiske og psykiske komorbide tilstander.

  Behovene identifiseres og prioriteres før prosjektet designes i tråd med behovene som er identifisert. Metoden vil bidra til å øke nytteverdien av forskningen. Denne formen for brobygging legger til rette for toveis kunnskapsoverføring mellom akademisk forskning og samfunnets behov.

  Mer spesifikt skal ph.d.-prosjektet svare på følgende forskningsspørsmål:

  1. Hva er behovene og forventningene til individer med muskelskjelettplager, helsepersonell og NAV knyttet til utfordringer med deltakelse i arbeidslivet?
  2. Hvordan kan vi bidra til å senke barrierene og utvikle bedre løsninger for arbeidsdeltakelse og meningsfylt arbeid?
 • Prosjektdeltakere

   Laster inn ...
  • Samarbeidspartnere

   Prosjektet er en del av brobyggersatsingen ved Fakultet for helsevitenskap og er et UNIKOM-samarbeid mellom Bydel Grünerløkka og OsloMet.