Samarbeid med Oslo: Helse

Utvalgte prosjekter

 • Brobyggersatsingen

  Brobyggersatsingen ved Fakultet for helsevitenskap skal knytte forskning, utdanning og klinisk praksis tettere sammen. Ved å identifisere behovene hos brukerne skal vi sikre at forskning og utdanning er relevant og samfunnsnyttig.

 • Bo lenger hjemme med sosial velferdsteknologi (BoVEL)

  Prosjektet skal frembringe ny kunnskap og nye ferdigheter for utvikling og bruk av sosial teknologi til forbedring av nåværende kommunale helse- og omsorgstjenester for eldre

 • Enkel og trygg pårørendekontakt

  Innovasjonsprosjekt med ensomhetsreduserende teknologi i eldreomsorgen i Oslo, hvor Sykehjemsetaten i Oslo og No Isolation skal tilpasse forbrukerteknologien KOMP til bruk på institusjon.

 • Intelligent helse

  Vi skal bidra til ny kunnskap og teknologiske løsninger som fremmer helse og forebygger sykdom.

 • Kompetansesenter for arbeidsinkludering (KAI)

  Kompetansesenter for arbeidsinkludering er et samarbeid mellom OsloMet - storbyuniversitetet og NAV. Formålet med KAI er å styrke kunnskapsutvikling og kunnskapsformidling innen områder som er viktige for arbeidsinkludering.

 • Virtual Presence: En undersøkelse av samspill mellom ensomhet, teknologi og kultur

  Forskningsprosjektet gir en kulturell analyse av ensomhet. Det fokuserer hvordan ensomhet forstås i tilknytning til digital kommunikasjonsteknologi, som sies å være både årsak til og løsning på ensomhetsproblemet.

Kontakt

OsloMet samarbeider med helse- og omsorgstjenestene i bydelene om praksis og har et forskningsmiljø innenfor helse- og velferdsteknologi i sterk vekst. Gjennnom brobyggersatsingen samarbeider vi med ansatte og brukere i helsevesenet, for å sikre relevant og samfunnsnyttig forskning og utdanning.

Ønsker du å samarbeide med oss om forsknings-, utdannings- eller innovasjonsprosjekter innenfor helse, ta kontakt for mer informasjon.

Laster inn ...

Aktuelt

Fire barn på tur i skogen en solskinnsdag
Hvordan utjevne sosial ulikhet i barn og unges helse?

NIBR-forsker Nora Gotaas studerte hvordan Oslo jobber for å utjevne sosiale helseforskjeller blant barn og unge.

Eldre kvinne spiser frokost og ser på bilder fra familiemedlemmer på skjermen på bordet.
- Det er viktig at man ikke bare gjør forskning om de eldre, men også sammen med dem

Forskere undersøker om sosial teknologi kan hjelpe beboere på langtidshjem ut av isolasjonen.

Helen Engelstad Kvalem står foran en rad av gule søyler utenfor OsloMet i Pilestredet.
– Stort behov for ernæringskompetanse blant helsepersonell

– Dårlig ernæringsstatus kan i verste fall ta livet av pasienten, sier tidligere studieleder Helen Engelstad Kvalem.

Publisert: 09.08.2022 | OsloMet