Samarbeid med Oslo: Arbeid, integrering og sosiale tjenester

Utvalgte prosjekter

Kontakt

Gjennom Universitetskommune-prosjektet samarbeider OsloMet med utvalgte bydeler om utdanning, praksisplasser, ph.d.-studier og etter- og videreutdanningstilbud. OsloMets kompetansesenter for arbeidsinkludering, KAI, samarbeider med NAV-kontorer i og utenfor Oslo og bidrar med forskning og utdanning for å øke kompetansen om hva som trengs for å få flere ut i arbeid.

Ønsker du å samarbeide med oss om forsknings-, utdannings- eller innovasjonsprosjekter innenfor arbeid, integrering og sosiale tjenester, ta kontakt for mer informasjon.

  Laster inn ...

  Aktuelt

  Politibil i Oslo på nattestid
  Forebygging av ungdomskriminalitet – hva virker?

  Tillit er en av flere ting som er viktig for å for å forebygge ungdomskriminalitet, viser ny forskning.

  Et bilde av rullestolbruker Johannes Loftsgård.
  Johannes (26): – Det er tøft å kjempe for egen rett til å jobbe

  Johannes Loftsgård forteller at det er tøft å komme inn på arbeidsmarkedet. Ny forskning viser at rullestolbrukere blir innkalt til halvparten så mange jobbintervjuer som andre med samme kvalifikasjoner.

  Bilde fra asylmottak i Italia
  Hvordan kan mat bidra til integrering?

  Nye forskningsmetoder vil forsøke å gi noen svar.

  Fem av de ansatte avbildet smilende i en systue, to sitter foran symaskiner
  Nyskapende samarbeid fikk mange ut i jobb

  Samarbeid mellom Nav og sosiale entreprenører har gitt gode resultater, viser ny rapport.

  Publisert: 04.08.22 | OsloMet