Universitetskommunar

Samarbeidet mellom OsloMet og universitetskommunane skal bidra til at forskinga og utdanningane ved universitetet er relevant og nyttig for storbyregionen. Begge partar forpliktar seg til å setje i gang konkrete faglege samarbeidsprosjekt.

Samarbeidet kan handle om alt frå rekruttering, etter- og vidareutdanning, etablering av universitetsverksemder, forsking, studentpraksis, og pilotering og innovasjon innanfor kommunale tjenester.

Våre samarbeidskommunar

Universitetskommunen Lillestrøm

OsloMet samarbeider tett med universitetskommunen Lillestrøm om utdanning, forsking og innovasjon.

En lærer bøyer seg ned over en pult i et klasserom med barneskolebarn.
Universitetskommunen Nannestad

OsloMet har inngått ein intensjonsavtale med Nannestad kommune om å bli universitetskommune.

Nærbilde av en barnehånd som øver på å tegne former, kopper med fargeblyanter i forgrunnen.
Universitetskommunen Nes

OsloMet har inngått ein intensjonsavtale med Nes kommune om å bli universitetskommune.

Studenter sitter og samarbeider rundt to bord ved en grønn sofa, sett ovenfra.
Universitetskommunen Oslo (Unikom)

Et samarbeid mellom Oslo kommune og OsloMet. Sammen skaper vi relevant utdanning og forskning for storbyregionen.

Dronebilde av OsloMet Pilestredet med utsikt mot fjorden. OsloMet-logo på et tak i forgrunnen.
Universitetskommunen Rælingen

OsloMet og Rælingen kommune har inngått ein intensjonsavtale om å bli universitetskommune.

Vindeltrapp med gule trinn, sett ovanfrå.
Universitetskommunen Ullensaker

OsloMet har inngått ein intensjonsavtale med Ullensaker kommune om å bli universitetskommune.

Nærbilete av fargeblyantar

Kontakt oss

Vi arbeider med å inngå tilsvarande avtaler med fleire kommunar i regionen. Ta kontakt om du vil vite meir eller samarbeide med oss. 

Laster inn ...