Universitetskommunen Rælingen

Vindeltrapp med gule trinn, sett ovanfrå.

Gjennom universitetskommuneavtalen skal det etablerast samarbeid innan nokre utvalte, konkrete område, slik som rekruttering, praksis, etter- og vidareutdanning, forsking og innovasjon.

Kvart kalenderår skal innehalde minst eitt større samarbeidsprosjekt. Når det er etablert eit eller flere område for konkret samarbeid skal intensjonsavtalane erstattast med samarbeidsavtalar.