Universitetskommunen Ullensaker

Nærbilete av fargeblyantar

Målet med avtalen er å etablere samarbeid innan nokre utvalte, konkrete område, til dømes:

Kvart kalenderår skal innehalde minst eitt større samarbeidsprosjekt. Når det er etablert eit eller flere område for konkret samarbeid skal intensjonsavtalane erstattast med samarbeidsavtalar.