Universitetskommunen Lillestrøm

En lærer bøyer seg ned over en pult i et klasserom med barneskolebarn.

OsloMet og Lillestrøm kommune har eit tett samarbeid på fleire område. Campus Kjeller ligg mellom anna i kommunen og det er tett dialog om campusutviklinga ved OsloMet og av det framtidige Campus Lillestrøm. 

OsloMet og Lillestrøm kommune har signert ein intensjonsavtale om samarbeid. Avtalen har som mål å  etablere samarbeid innan nokre utvalte, konkrete område, til dømes:

Kvart kalenderår skal innehalde minst eitt større samarbeidsprosjekt.

Kontaktperson

Laster inn ...