Universitetskommunen Lillestrøm

En lærer bøyer seg ned over en pult i et klasserom med barneskolebarn.

OsloMet og Lillestrøm kommune har signert ein intensjonsavtale om samarbeid. Avtalen har som mål å  etablere samarbeid innan nokre utvalte, konkrete område.

Kvart kalenderår skal innehalde minst eitt større samarbeidsprosjekt.

Universitetsskolar

Lillestrøm har fleire universitetsskolar:

Les meir om prosjekta vi samarbeider med skolane om.