Bilde fra frokostmøte om universitetsbedrift. Foto: Maria Hermansdatter Hoff

Universitetsbedrifter på Romerike

OsloMet samarbeider om å få universitetsbedrifter på Romerike

OsloMet samarbeider med Samarbeidsrådet for Nedre Romerike - Interkommunalt politisk råd (SNR), Lillestrøm kommune, Kunnskapsbyen Lillestrøm og NHO Viken Oslo om å etablere universitetsbedrifter på Romerike. 

Universitetsbedriftsavtaler har som formål:

Universitetsbedriftene og OsloMet kan samarbeide på ulike områder som:

Et frokostmøte om universitetsbedrift ble holdt 25. januar 2024 (kunnskapsbyen.no). Universitetet er ivrig etter å være relevant for bedriftene som trenger påfyll av kompetanse, noe som gir et godt utgangspunkt for samarbeid. Målet er å finne samarbeidsformer som er fordeler for både universitetet og enkeltbedrifter. Kunnskapsbyen vil invitere medlemsbedriftene til temamøter om kompetanseutvikling i samarbeid med OsloMet.
 

Kontakt

Laster inn ...