Ukraina: Eksperter fra OsloMet

 • Ukraina: nasjonsbygging, samhold, historie, stat og samfunn, sivilsamfunn

  Laster inn ...
  Laster inn ...
  Laster inn ...
 • Ukraina under krigen

  Laster inn ...
 • Russisk politikk, sivilsamfunn, forholdet mellom stat og samfunn

  Laster inn ...
  Laster inn ...
  Laster inn ...
 • Russlands forbindelser og samarbeid med europeiske land, det russisk-norske samarbeidet

  Laster inn ...
  Laster inn ...
 • Konsekvenser av sanksjonene

  Laster inn ...
 • Krigens konsekvenser, europeisk sikkerhetspolitikk, EU og NATOs rolle

  Laster inn ...
 • Sosial samhørighet i Ukraina (tillit, språk, politiske reformer)

  Laster inn ...

   

 • Informasjonskrigen, propaganda, mediestrategier, cyberangrep og sikkerhet for journalister

  Laster inn ...
  Laster inn ...
 • Desinformasjon, trollfabrikker og automatiserte kontoer i sosiale medier

  Laster inn ...
 • Cyberkrig, trollfabrikker, deepfakes, AI-våpen, digital propaganda

  Laster inn ...
 • Framstillingen av Vesten i russiske medier

  Laster inn ...
 • Folkerett, utlendingsrett, flyktningbeskyttelse

  Laster inn ...
 • Migrasjon og flyktninger: regelverk, politikk og praksis

  Laster inn ...
 • Migrasjon og grensepolitikk, EUs migrasjonspolitikk, Schengensamarbeidet, Dublin-samarbeidet

  Laster inn ...
 • Integrering av flyktninger

  Laster inn ...

   

  Laster inn ...
 • Flyktninger og traumer

  Laster inn ...

   

 • Nasjonalisme, majoritetsbefolkning og minoriteter, høyre-venstre-populisme, Tsjekkia og Østerrike

  Laster inn ...
 • Internt fordrevne i Ukraina, språkpolitikk i Ukraina

  Laster inn ...
 • Russisk minoritetspolitikk

  Laster inn ...
 • Russisk språk og kultur

  Laster inn ...

Trenger du en ekspert på et annet tema?  I denne listen finner du OsloMet-forskere som kan svare på ulike tema.

Publisert: 01.03.2022 | OsloMet