Ukraina: Eksperter fra OsloMet

 • Ukraina: nasjonsbygging, samhold, historie, stat og samfunn, sivilsamfunn

   Laster inn ...
    Laster inn ...
   • Russisk politikk, sivilsamfunn, forholdet mellom stat og samfunn

     Laster inn ...
      Laster inn ...
       Laster inn ...
      • Russlands forbindelser og samarbeid med europeiske land, det russisk-norske samarbeidet

        Laster inn ...
         Laster inn ...
        • Konsekvenser av sanksjonene

          Laster inn ...
         • Krigens konsekvenser, europeisk sikkerhetspolitikk, EU og NATOs rolle

           Laster inn ...
          • Informasjonskrigen, propaganda, mediestrategier, cyberangrep og sikkerhet for journalister

            Laster inn ...
             Laster inn ...
            • Desinformasjon, trollfabrikker og automatiserte kontoer i sosiale medier

              Laster inn ...
             • Cyberkrig, trollfabrikker, deepfakes, AI-våpen, digital propaganda

               Laster inn ...
              • Framstillingen av Vesten i russiske medier

                Laster inn ...
               • Folkerett, utlendingsrett, flyktningbeskyttelse

                 Laster inn ...
                • Migrasjon og flyktninger: regelverk, politikk og praksis

                  Laster inn ...
                 • Migrasjon og grensepolitikk, EUs migrasjonspolitikk, Schengensamarbeidet, Dublin-samarbeidet

                   Laster inn ...
                  • Integrering av flyktninger

                    Laster inn ...

                     

                     Laster inn ...
                    • Flyktninger og traumer

                      Laster inn ...

                       

                     • Nasjonalisme, majoritetsbefolkning og minoriteter, høyre-venstre-populisme, Tsjekkia og Østerrike

                       Laster inn ...
                      • Internt fordrevne i Ukraina, språkpolitikk i Ukraina

                        Laster inn ...
                       • Russisk minoritetspolitikk

                         Laster inn ...
                        • Russisk språk og kultur

                          Laster inn ...
                         Publisert: 01.03.22 | OsloMet