Opptak til forkurs og tre-terminsordning

Slik søker du om opptak til forkurs og tre-terminsordning

For å søke må du registrere søknad i Søknadsweb (fsweb.no). Du må registrere opplysninger om deg selv og laste opp relevant dokumentasjon.

Kontakt opptak

E-post: opptak@oslomet.no