Opptak til forkurs til ingeniørutdanning

Slik søker du

Du søker om opptak til forkursSøknadsweb (fsweb.no).

Opptakskrav

Opptakskravet til forkurs kan dekkes på en av disse tre måtene:

  1.  Fagbrev eller fullført Vg1 og Vg2 i videregående skole.
  2.  Grunnskole og minst 5 års yrkespraksis (eller en kombinasjon av videregående skole og praksis).
  3.   Generell studiekompetanse (samordnaopptak.no).

Har du videregående skole fra et land utenfor Norden må du dokumentere kunnskaper i norsk og engelsk (samordnaopptak.no) tilsvarende kravet til generell studiekompetanse. 

Poengberegning

Har du ikke generell studiekompetanse, poengberegnes din søknad på bakgrunn av gjennomsnittskarakteren for samtlige fag på vitnemålet/kompetansebeviset som ligger til grunn for opptak. Gjennomsnittskarakterene multipliseres med ti, og deretter legges det til eventuelle tilleggspoeng.

Du kan få tilleggspoeng for yrkespraksis/førstegangstjeneste/utdanning/omsorg for egne barn ut over minstekravet i inntil tre år. Det gis 1,8 poeng per halvår i inntil 3 år, maksimalt 10,8 poeng for dette. Avlagt fag- og svenneprøve gir ytterligere tre tilleggspoeng.

Hvis du har læretid som er lengre enn to år, eller enda ikke har avlagt fagprøve må læretiden dokumenteres med attest fra lærebedrift.

Har du generell studiekompetanse poengberegnes du etter samme regler som i Samordna opptak (samordnaopptak.no).

Dersom andelen kvinnelige søkere i en gruppe er mindre enn 50 prosent, gis de kvinnelige søkerne to tilleggspoeng. Dersom flere søkere har lik poengsum, går det underrepresenterte kjønn foran, og eldre søkere går foran yngre av samme kjønn. Studieplassene fordeles 50/50 mellom søkere med og uten generell studiekompetanse.

Poenggrenser ved forrige opptak finner du på studiets nettside.

Last opp dokumentasjon

Du laster opp all nødvendig dokumentasjon under «Mine dokumenter» i Søknadsweb. Last opp dokumentene som PDF- eller JPG-filer.

Navngi dokumentene så presist som mulig, for eksempel «Vitnemål fra…», «Attest fra …» og så videre. Alt som ligger under «Mine dokumenter» fra tidligere søknader kan brukes på nytt.

Videregående skole

Videregående skole dokumenterer du med vitnemål og/eller kompetansebevis. Hvis du har elektronisk vitnemål fra videregående skole kan du godkjenne at dette brukes i søknaden. Dette gjør du under «Min profil» i Søknadsweb.

Høyere utdanning og fagskoleutdanning

Høyere utdanning må du dokumentere med karakterutskrift. En fullført grad må dokumenteres med vitnemål.

Utdanning tatt ved OsloMet (tidligere HiO/HiOA) fra 2002 og senere trenger du ikke å dokumentere. 

Vi henter inn resultater fra utdanning tatt ved de fleste høyskoler og universiteter i Norge gjennom automatisk resultatutveksling (fellesstudentsystem.no). Resultatene dine skal være synlige under «Eksterne resultater» i Søknadsweb, og disse trenger du normalt ikke å laste opp kopi av.

Yrkespraksis

Yrkespraksis må dokumenteres med arbeidsattest/tjenestebevis.

Attesten må inneholde følgende:

Slik søker du

Du søker om opptak til tre-terminsordningen i Søknadsweb (fsweb.no).

Opptakskrav

For å søke på tre-terminsordningen må du ha

Søkere som oppnår generell studiekompetanse samme vår som de søker opptak kan få betinget opptak. 

Poengberegning

For opptak til tre-terminsordningen gjelder samme poengberegningsregler som for opptaket gjennom Samordna opptak.

Poenggrenser ved forrige opptak finner du på nettsiden til forkurs.

Last opp dokumentasjon

Du laster opp all nødvendig dokumentasjon under «Mine dokumenter» i Søknadsweb. Last opp dokumentene som PDF- eller JPG-filer.

Navngi dokumentene så presist som mulig, for eksempel «Vitnemål fra…», «Attest fra …» og så videre. Alt som ligger under «Mine dokumenter» fra tidligere søknader kan brukes på nytt.

Videregående skole

Videregående skole dokumenterer du med vitnemål og/eller kompetansebevis. Hvis du har elektronisk vitnemål fra videregående skole, kan du godkjenne at dette brukes i søknaden. Dette gjør du under «Min profil» i Søknadsweb.

Søkere til treterminsordningen  som fullfører videregående opplæring samme vår som de søker opptak, må laste opp kompetansebevis fra VG1 og VG2 og terminkarakterer fra VG3 senest 15. april. Vitnemål for fullført og bestått videregående opplæring må lastes opp innen 1. juli.

Høyere utdanning og fagskoleutdanning

Høyere utdanning må du dokumentere med karakterutskrift. En fullført grad må dokumenteres med vitnemål.

Utdanning tatt ved OsloMet (tidligere HiO/HiOA) fra 2002 og senere trenger du ikke å dokumentere. 

Vi henter inn resultater fra utdanning tatt ved de fleste høyskoler og universiteter i Norge gjennom automatisk resultatutveksling (fellesstudentsystem.no). Resultatene dine skal være synlige under «Eksterne resultater» i Søknadsweb, og disse trenger du normalt ikke å laste opp kopi av.

Yrkespraksis

Du trenger du kun å dokumentere yrkespraksis hvis du ønsker å blir vurdert på grunnlag av 23/5-regelen (samordnaopptak.no) eller på grunnlag av realkompetanse.

Yrkespraksis må dokumenteres med arbeidsattest/tjenestebevis.

Attesten må inneholde følgende:

Arbeidsavtaler, arbeidskontrakter eller CV er ikke godkjent dokumentasjon på yrkespraksis.

Deltid regnes om til heltid. Det  betyr at

Ekstravakter i form av timer kan legges til, men det er ikke mulig å få uttelling for mer enn tolv måneder heltids yrkespraksis på ett år. 150 timer er en måned.

Søkere får godskrevet yrkespraksis fram til 15. august i opptaksåret for studier med oppstart i august hvis attesten er datert etter 1. januar i opptaksåret, og viser at en står i stillingen, med dato eller "fast ansatt".

Kontakt opptak

E-post: opptak@oslomet.no

Kontaktskjema