Opptak til forkurs til ingeniørutdanning

Slik søker du

Du søker om opptak til forkurset i Søknadsweb (fsweb.no).

Opptakskrav

Opptakskravet til forkurs kan dekkes på en av disse tre måtene:

  1.  Fagbrev eller fullført Vg1 og Vg2 i videregående skole.
  2.  Grunnskole og minst 5 års yrkespraksis (eller en kombinasjon av videregående skole og praksis).
  3.   Generell studiekompetanse (samordnaopptak.no).

Har du videregående skole fra et land utenfor Norden må du dokumentere kunnskaper i norsk og engelsk (samordnaopptak.no) tilsvarende kravet til generell studiekompetanse. 

Poengberegning

Har du ikke generell studiekompetanse, poengberegnes din søknad på bakgrunn av gjennomsnittskarakteren for samtlige fag på vitnemålet/kompetansebeviset som ligger til grunn for opptak. Gjennomsnittskarakterene multipliseres med ti, og deretter legges det til eventuelle tilleggspoeng.

Du kan få tilleggspoeng for yrkespraksis/førstegangstjeneste/utdanning/omsorg for egne barn ut over minstekravet i inntil tre år. Det gis 1,8 poeng per halvår i inntil 3 år, maksimalt 10,8 poeng for dette. Avlagt fag- og svenneprøve gir ytterligere tre tilleggspoeng.

Hvis du har læretid som er lengre enn to år, eller enda ikke har avlagt fagprøve må læretiden dokumenteres med attest fra lærebedrift.

Har du generell studiekompetanse poengberegnes du etter samme regler som i Samordna opptak.

Dersom andelen kvinnelige søkere i en gruppe er mindre enn 50 prosent, gis de kvinnelige søkerne to tilleggspoeng. Dersom flere søkere har lik poengsum, går det underrepresenterte kjønn foran, og eldre søkere går foran yngre av samme kjønn. Studieplassene fordeles 50/50 mellom søkere med og uten generell studiekompetanse.

Poenggrenser ved siste opptak

Last opp dokumentasjon

Du laster opp all nødvendig dokumentasjon under «Mine dokumenter» i Søknadsweb. Last opp dokumentene som PDF- eller JPG-filer.

Navngi dokumentene så presist som mulig, for eksempel «Vitnemål fra…», «Attest fra …» og så videre. Alt som ligger under «Mine dokumenter» fra tidligere søknader kan brukes på nytt.

Videregående skole

Videregående skole dokumenterer du med vitnemål og/eller kompetansebevis. Hvis du har elektronisk vitnemål fra videregående skole kan du godkjenne at dette brukes i søknaden. Dette gjør du under «Min profil» i Søknadsweb.

Høyere utdanning og fagskoleutdanning

Høyere utdanning må du dokumentere med karakterutskrift. En fullført grad må dokumenteres med vitnemål.

Utdanning tatt ved OsloMet (tidligere HiO/HiOA) fra 2002 og senere trenger du ikke å dokumentere. 

Vi henter inn resultater fra utdanning tatt ved de fleste høyskoler og universiteter i Norge gjennom automatisk resultatutveksling (fellesstudentsystem.no). Resultatene dine skal være synlige under «Eksterne resultater» i Søknadsweb, og disse trenger du normalt ikke å laste opp kopi av.

Yrkespraksis

Yrkespraksis må dokumenteres med arbeidsattest/tjenestebevis.

Attesten må inneholde følgende: