Opptak til tre-terminsordning til ingeniørutdanning

Slik søker du

Du søker om opptak til tre-terminsordningen i Søknadsweb (fsweb.no).

Opptakskrav

For å søke på tre-terminsordningen må du ha

Søkere som oppnår generell studiekompetanse samme vår som de søker opptak kan få betinget opptak. 

Poengberegning

For opptak til tre-terminsordningen gjelder samme poengberegningsregler som for opptaket gjennom Samordna opptak.

Poenggrenser ved forrige opptak for tre-terminsordning.

Last opp dokumentasjon

Du laster opp all nødvendig dokumentasjon under «Mine dokumenter» i Søknadsweb. Last opp dokumentene som PDF- eller JPG-filer.

Navngi dokumentene så presist som mulig, for eksempel «Vitnemål fra…», «Attest fra …» og så videre. Alt som ligger under «Mine dokumenter» fra tidligere søknader kan brukes på nytt.

Videregående skole

Videregående skole dokumenterer du med vitnemål og/eller kompetansebevis. Hvis du har elektronisk vitnemål fra videregående skole, kan du godkjenne at dette brukes i søknaden. Dette gjør du under «Min profil» i Søknadsweb.

Søkere til treterminsordningen  som fullfører videregående opplæring samme vår som de søker opptak, må laste opp kompetansebevis fra VG1 og VG2 og terminkarakterer fra VG3 senest 15. april. Vitnemål for fullført og bestått videregående opplæring må lastes opp innen 1. juli.

Høyere utdanning og fagskoleutdanning

Høyere utdanning må du dokumentere med karakterutskrift. En fullført grad må dokumenteres med vitnemål.

Utdanning tatt ved OsloMet (tidligere HiO/HiOA) fra 2002 og senere trenger du ikke å dokumentere. 

Vi henter inn resultater fra utdanning tatt ved de fleste høyskoler og universiteter i Norge gjennom automatisk resultatutveksling (fellesstudentsystem.no). Resultatene dine skal være synlige under «Eksterne resultater» i Søknadsweb, og disse trenger du normalt ikke å laste opp kopi av.

Yrkespraksis

Du trenger du kun å dokumentere yrkespraksis hvis du ønsker å blir vurdert på grunnlag av 23/5-regelen (samordnaopptak.no) eller på grunnlag av realkompetanse.

Yrkespraksis må dokumenteres med arbeidsattest/tjenestebevis.

Attesten må inneholde følgende:

Arbeidsavtaler, arbeidskontrakter eller CV er ikke godkjent dokumentasjon på yrkespraksis.

Deltid regnes om til heltid. Det  betyr at

Ekstravakter i form av timer kan legges til, men det er ikke mulig å få uttelling for mer enn tolv måneder heltids yrkespraksis på ett år. 150 timer er en måned.

Søkere får godskrevet yrkespraksis fram til 15. august i opptaksåret for studier med oppstart i august hvis attesten er datert etter 1. januar i opptaksåret, og viser at en står i stillingen, med dato eller "fast ansatt".

Kontakt opptak

E-post: opptak@oslomet.no

Kontaktskjema