Opptatt av entreprenørskap? Sjekk dette studiet

Even Haug Larsen i aksjon i en forelesningssal.

Even Haug Larsen har selv tatt mastergrad i entreprenørskap på NTNUs Entreprenørskole i Trondheim, han har vært gründer og undervist i entreprenørskap i fire år.

Nå har han fått i oppgave å bygge opp det nye masterprogrammet i entreprenørskap ved OsloMet.

– Dette blir et annerledes studium midt i Oslo sentrum, med tett kontakt med andre miljøer som jobber med entreprenørskap, blant annet Gründergarasjen. I løpet av studietiden er målet at du skal starte opp en ekte bedrift, men i tryggere rammer enn du som gründer vil ha på egen hånd, sier Larsen.

Even Haug Larsen foreleser i en stor sal med studenter.

Even Haug Larsen lover stort fokus på bærekraft i det nye masterprogrammet i entreprenørskap.

Lærer å skape nye arbeidsplasser

Han påpeker at OsloMet allerede har et stort miljø for innovasjon og teknologi.

Storbyuniversitetet er unikt posisjonert i sentrum av Oslo, med nærhet til både næringsliv, offentlig sektor og Oslos yrende gründermiljø.

Det nye entreprenørstudiet er utviklet både med tanke på de som vil få nye produkter og tjenester ut på markedet, men også for de som ønsker å jobbe med innovasjon i eksisterende bedrifter og offentlig sektor.

– Undersøkelser viser at mange unge kan tenke seg å jobbe med innovasjon og entreprenørskap – og kan tenke seg å starte egen bedrift med den fleksibiliteten det gir. Gjennom dette studiet lærer du mye av det du trenger for å kunne skape nye arbeidsplasser som Norge trenger i fremtiden, sier Larsen.

Ønsker søkere med ulik bakgrunn

Opptakskravet til masterprogrammet er fullført bachelorgrad innenfor hvilket som helst fag.

Dine medstudenter kan være alt fra sykepleiere og økonomer til designere, ingeniører og programmerere.

Med søknaden må du legge ved en opptaksprøve hvor du beskriver din motivasjon for å komme inn på studiet og besvare en case.

Ut fra søknadene og opptaksprøven vil utvalgte studenter bli innkalt til intervju. Til slutt vil 35 heldige studenter få tilbud om å starte på denne masteren.

Portrett av Even Haug Larsen.

Bygger team rundt ideene

Han understreker at du ikke trenger å ha verken en idé eller en oppegående bedrift for å søke. Det første semesteret brukes til å se på ideer og sette sammen team.

– Vi ser for oss at noen av studentene har en idé fra før – og da vil dette være et unikt sted å komme i kontakt med andre som kan starte bedriften sammen med deg.

– Du vil også få tilgang til juridisk kompetanse slik at du kan få gjort avtaler og andre formaliteter som trengs for å starte bedriften. Det er også et mentorprogram med eksterne mentorer med bred erfaring fra entreprenørskapsmiljøet i Norge.

Ved å ta dette masterprogrammet vil du få en unik mulighet til å treffe likesinnede. Den viktigste egenskapen for at du skal trives her, er at du har en indre skaperglede, mener Larsen.

Startet selv et selskap i studietiden

Even Haug Larsen har som nevnt selv vært gründer, da han sammen med medstudenter på NTNU startet firmaet Morpho Solar.

Deres visjon var å tilby matlaging på ren solenergi i utviklingsland. Sammen med det amerikanske firmaet One Earth Design begynte de å selge solgriller – altså et apparat du kan bruke til matlaging kun ved hjelp av solenergi.

Imidlertid viste det seg at det var vanskelig å få solgt dette til utviklingsland – og kundene var i stor grad såkalte «Doomsday Preppers» i USA – altså sånne som forbereder seg på dommedag.

– Det ble ikke helt som vi hadde tenkt, så vi valgte å selge oss ut av selskapet, sier Larsen.

Even Haug Larsen på scenen i en forelsesningssal. Han snakker i mikrofon og gestikulerer med armene.

Even Haug Larsen gikk selv på «gründerlinje» på NTNU, og mener det er svært nyttig å få muligheten til å bygge opp et firma som en del av et masterstudium.

God støtte i oppstartsfasen

Han ser på det som en stor fordel at du går på et entreprenørstudium hvis du skal bli gründer i eget selskap.

– Det tar ofte 4-5 år å få en ny bedrift helt opp og stå. Her får du to år med støtte fra staten i form av studielån, der du kan bruke all tid på å utvikle en idé til å bli en bedrift.

Masteroppgaven skal handle om prosessen med å starte en ekte bedrift – ikke et skoleprosjekt. Det gjør at du får et langt forsprang når du etter endt studietid skal bringe gründerdrømmen ut til å stå på egne bein.

– Som gründer må du håndtere usikkerhet, og det kommer til å være lange dager. Men du får med deg mye kunnskap som gir en solid ballast på veien videre. Som student velger du selv hva du ønsker å jobbe med – vår jobb er å legge til rette for at du kan gjennomføre ideen, sier Even Haug Larsen, som blir faglig ansvarlig og en av foreleserne på det nye studiet.

Les flere studenthistorier

To videregåendestudenter snakker med en jente med OsloMet-genser
Ti tips til deg som er usikker på hvilken utdanning du skal ta

Lurer du på hvilket fag du skal velge? Da bør du gjøre som en student, finne frem penn og papir og gå systematisk til verks.

Pierre står på Campus Pilestredet. Han smiler og har hendene i siden.
Bør jeg ta en master?

Visste du at OsloMet har over 30 masterstudier? Dette tenker studentene våre om hva en master kan bety for deg og karrieren din.