Opptatt av entreprenørskap?

Entreprenørskapstudenter i kollokviegruppe.

Fra høsten 2022 har OsloMet et eget masterprogram i entreprenørskap. I løpet av studiet skal du starte en bedrift sammen med dine medstudenter.

Even Haug Larsen har selv tatt mastergrad i entreprenørskap på NTNUs Entreprenørskole i Trondheim. Han har vært gründer og har allerede undervist i entreprenørskap i fire år. Nå er han godt i gang med å undervise masterstudentene på OsloMet.

– Dette er et unikt program midt i Oslo sentrum. Vi har tett kontakt med andre miljøer som jobber med entreprenørskap, blant annet Gründergarasjen, Reodor studios, Itera og StartupLab. I løpet av studietiden er målet at du skal starte opp en ekte bedrift, men i tryggere rammer enn du som gründer vil ha på egen hånd, sier Larsen.

Studenter i gruppeundervisning.

Det er stort fokus på bærekraft i studiet. Foto: Benjamin A. Ward

Lærer å skape nye arbeidsplasser

Han påpeker at OsloMet allerede har et stort miljø for innovasjon og teknologi.

Storbyuniversitetet er unikt posisjonert i sentrum av Oslo, med nærhet til både næringsliv, offentlig sektor og Oslos yrende gründermiljø.

Masteren i entreprenørskap er utviklet både med tanke på de som vil få nye produkter og tjenester ut på markedet, men også for de som ønsker å jobbe med innovasjon i eksisterende bedrifter og offentlig sektor.

– Undersøkelser viser at mange unge kan tenke seg å jobbe med innovasjon og entreprenørskap. De ønsker å starte egen bedrift med den fleksibiliteten det gir.

– Du kommer til å lære mye av det du trenger for å kunne skape nye arbeidsplasser som Norge trenger i fremtiden, sier Larsen.

Tre studenter presenterer på stor skjerm i et klasserom foran medstudenter.

Foto: Benjamin A. Ward

Ønsker søkere med ulik bakgrunn

Opptakskravet til masterprogrammet er fullført bachelorgrad innenfor hvilket som helst fag.

Dine medstudenter kan være alt fra sykepleiere og økonomer til designere, ingeniører og programmerere.

For å komme inn på studiet må du levere en opptaksprøve og løse en case, og aktuelle kandidater blir kalt inn til intervju. 

Portrett av Even Haug Larsen.

Bygger team rundt ideene

Larsen understreker at du ikke trenger å ha verken en idé eller en eksisterende bedrift for å søke. Det første semesteret brukes til å se på ideer og sette sammen team.

– Vi regner med at noen av studentene har en idé fra før – og da vil dette være et unikt sted å komme i kontakt med andre som kan starte bedriften sammen med deg.

– Du vil også få tilgang til juridisk kompetanse slik at du kan få gjort avtaler og andre formaliteter som trengs for å starte bedriften. Det er også et mentorprogram med eksterne mentorer med bred erfaring fra entreprenørskapsmiljøet i Norge.

Ved å ta dette masterprogrammet vil du få en unik mulighet til å treffe likesinnede. Den viktigste egenskapen for at du skal trives her, er at du har en indre skaperglede, mener Larsen.

Even skriver på whiteboard foran en liten gruppe studenter.

Foto: Benjamin A. Ward

Startet selv et selskap i studietiden

Even Haug Larsen har som nevnt selv vært gründer, da han sammen med medstudenter på NTNU startet firmaet Morpho Solar.

Deres visjon var å tilby matlaging på ren solenergi i utviklingsland. Sammen med det amerikanske firmaet One Earth Design begynte de å selge solenergi-griller. 

Det var vanskelig å få solgt grillene til utviklingsland, kundene var i stor grad såkalte «doomsday preppers» i USA. 

– Det ble ikke helt som vi hadde tenkt, så vi valgte å selge oss ut av selskapet, sier Larsen.

Even Haug Larsen på scenen i en forelsesningssal. Han snakker i mikrofon og gestikulerer med armene.

Even Haug Larsen gikk selv på «gründerlinje» på NTNU, og mener det er svært nyttig å få muligheten til å bygge opp et firma som en del av et masterstudium. Foto: Tore Fjeld

God støtte i oppstartsfasen

Hvis du skal starte egen bedrift, er det helt klart en fordel å ta denne masteren. 

– Det tar ofte 4-5 år å få en ny bedrift helt opp og stå. Her får du to år med støtte fra staten i form av studielån, der du kan bruke all tid på å utvikle en idé til å bli en bedrift.

Masteroppgaven skal handle om prosessen med å starte en ekte bedrift – ikke et skoleprosjekt. Det gjør at du får et stort forsprang når du etter endt studietid skal bringe gründerdrømmen ut til å stå på egne bein.

– Som gründer må du håndtere usikkerhet, og det kommer til å være lange dager. Men du får med deg mye kunnskap som gir en solid ballast på veien videre. Som student velger du selv hva du ønsker å jobbe med. Vår jobb er å legge til rette for at du kan gjennomføre ideen, avslutter Even Haug Larsen, foreleser og faglig ansvarlig.

Les flere studenthistorier

Tre studenter sitter rundt en PC. Gutten i midten peker på skjermen mens hans snakker.
Ti tips til deg som er usikker på hvilken utdanning du skal ta

Er du usikker? Da bør du gjøre som en student, finne frem penn og papir og gå systematisk til verks. På den måten blir det lettere å finne fordeler og ulemper ved de ulike mulighetene du vurderer.

Pierre står på Campus Pilestredet. Han smiler og har hendene i siden.
Bør jeg ta en master?

Møt fem av våre studenter som deler sine tanker rundt det å ta en master.