Seksuell helse som ressurs gjennom hele livsløpet

Videreutdanning

Jobber du med mennesker i ulike aldre, for eksempel i helsevesen, skole eller omsorg? Lær om seksuell og reproduktiv helse og rettigheter knyttet til dette.

 • Studiestart og samlinger

  På studentportalen finner du informasjon om studiestart og samlinger. Der finner du også gjeldende timeplan for utdanningen.

  Studentside for videreutdanning i seksuell helse som ressurs gjennom hele livsløpet (student.oslomet.no).

  Generell informasjon om studiestart ved OsloMet (student.oslomet.no).

 • Opptakskrav og poeng

  For å søke på denne videreutdanningen må du ha en av disse:

  • bachelorgrad eller tilsvarende
  • fullført minst tre år av femårig lærer- eller lektorprogram 

  Søkere rangeres kun etter karakterpoeng fra bachelorgraden. 

  Det kan være konkurranse om plassene. Ved forrige opptak kom alle kvalifiserte inn.

  Hvordan regnes poengsummen din ut?

 • Slik søker du

  Du søker på Søknadsweb med studiekode 215 3219.

  Søknadsfristen er 15. oktober.

  Mer om å søke på videreutdanninger.

 • Studiets oppbygging

  Det finnes dessverre ingen programplan for VSHEL 2023 HØST i systemet.

 • Hva lærer du?

  Utdanningens formål er å styrke studentenes forståelse for og kunnskap om seksuell og reproduktiv helse, samt rettigheter knyttet til dette området (SRHR ). Denne kunnskapen er relevant for helsefremming gjennom hele livsløpet.

  Studiet vil gi studenter med ulik faglig bakgrunn en felles forståelse av problemområdene og nødvendigheten av en bred tilnærming til feltet.

  Emnet vil vektlegge seksuell helse som en ressurs og fremme brukerstyring, medvirkning og mangfold. Det vil også forklare hvordan SRHR forstås i nordisk kontekst.

  Emnet vil gi studenten forståelse for definisjoner, lover, begreper og uttrykksformer innenfor SRHR og tilrettelegge for diskusjoner av SRHR.

  I emnet behandles grunnleggende begreper som positiv seksualitet, seksualvennlig miljø, nytelse, seksuell folkeskikk og jus knyttet til temaet seksualitet. Etiske aspekter og relasjonen mellom involverte parter vil gjennomgående bli drøftet.

  Emnet vil gi studentene mulighet til å drøfte forskning og ny kunnskap i forhold til seksualitetens vilkår gjennom livsløpet. I tillegg vil refleksjon og diskusjon om frihet, autonomi, trygghet og samfunnsperspektiv vektlegges. Studentene vil bli utfordret på egne holdninger, profesjonsholdninger, og etiske og juridiske aspekter ved disse. Studentene vil få kjennskap til ulike retninger, paradigmer og normer innenfor SRHR.

  Se programplan på student.oslomet.no

 • Hvordan foregår undervisningen?

  Det vil bli avholdt 3-4 webseminarer i løpet av studiet. Læringsressursene og samlingene/webseminarene er heldigitale.

  Forventet studieinnsats er beregnet til ca. 12 timer per uke.

  OsloMet har gode digitale plattformer for å tilrettelegge for et utviklende og aktivt læringsmiljø.

  I en nettbasert utdanning er din egen studieinnsats, individuelt og i grupper, avgjørende for om du oppnår læringsutbyttene.

  Egenaktivitet omfatter samarbeid med medstudenter via universitetets læringsplattform.

  Individuelle arbeidsformer er blant annet å

  • se film
  • løse oppgaver
  • lese litteratur
  • benytte ulike former for e-læringsressurser
  • skrive innlegg i blogg
  • delta i diskusjonsforum i chat eller sosiale medier
 • Hva koster det?

  Dette studiet har en studieavgift på 8000 kroner. 

  Du betaler en semesteravgift i tillegg (student.oslomet.no).

Spørsmål om utdanningen?

Har du spørsmål om denne utdanningen, ta kontakt med oss.

Faglig kontaktperson

Laster inn ...

Mer om videreutdanninger

 • Etter- og videreutdanning

  Etter- og videreutdanning fra OsloMet gir deg kompetanseløftet du trenger. Vi tilbyr alt fra enkeltemner til en hel grad.