Seksuell helse som ressurs gjennom hele livsløpet

Videreutdanning

Trenger du mer kunnskap om seksuell og reproduktiv helse, og hvilke rettigheter som er knyttet til dette området? Studiet er for deg som jobber i sosialtjeneste, helse- og omsorg, skole og barnehage eller som arbeider med kommuneplanlegging og folkehelse. Nettbasert.

 • Studiestart og samlinger

  På studentportalen finner du informasjon om studiestart og samlinger. Der finner du også gjeldende timeplan for utdanningen.

  Studentside for videreutdanning i seksuell helse som ressurs gjennom hele livsløpet (student.oslomet.no).

  Generell informasjon om studiestart ved OsloMet (student.oslomet.no).

 • Opptakskrav og poeng

  For å søke på denne videreutdanningen må du ha en av disse:

  • bachelorgrad eller tilsvarende
  • fullført minst tre år av femårig lærer- eller lektorprogram 

  Søkere rangeres kun etter karakterpoeng fra bachelorgraden. 

  Det kan være konkurranse om plassene. Ved forrige opptak kom alle kvalifiserte inn.

  Hvordan regnes poengsummen din ut?

 • Slik søker du

  Du søker på Søknadsweb med studiekode 215 3219.

  • 15. april: ordinær søknadsfrist
  • 1. mars: tidlig opptak

  Mer om å søke på videreutdanninger.

 • Studiets oppbygging

  Valgfritt emne Løper over flere semestre

  1. studieår

 • Hva lærer du?

  Utdanningens formål er å styrke studentenes forståelse for og kunnskap om seksuell og reproduktiv helse, samt rettigheter knyttet til dette området (SRHR ). Denne kunnskapen er relevant for helsefremming gjennom hele livsløpet.

  Studiet vil gi studenter med ulik faglig bakgrunn en felles forståelse av problemområdene og nødvendigheten av en bred tilnærming til feltet.

  Emnet vil vektlegge seksuell helse som en ressurs og fremme brukerstyring, medvirkning og mangfold. Det vil også forklare hvordan SRHR forstås i nordisk kontekst.

  Emnet vil gi studenten forståelse for definisjoner, lover, begreper og uttrykksformer innenfor SRHR og tilrettelegge for diskusjoner av SRHR.

  I emnet behandles grunnleggende begreper som positiv seksualitet, seksualvennlig miljø, nytelse, seksuell folkeskikk og jus knyttet til temaet seksualitet. Etiske aspekter og relasjonen mellom involverte parter vil gjennomgående bli drøftet.

  Emnet vil gi studentene mulighet til å drøfte forskning og ny kunnskap i forhold til seksualitetens vilkår gjennom livsløpet. I tillegg vil refleksjon og diskusjon om frihet, autonomi, trygghet og samfunnsperspektiv vektlegges. Studentene vil bli utfordret på egne holdninger, profesjonsholdninger, og etiske og juridiske aspekter ved disse. Studentene vil få kjennskap til ulike retninger, paradigmer og normer innenfor SRHR.

  Se programplan på student.oslomet.no

 • Undervisning

  Emnet er nettbasert. Læringsressursene og samlinger/webseminarer er heldigitale. Det vil bli avholdt 3-4 webseminarer i løpet av emnet. Forventet studieinnsats er beregnet til ca. 12 timer pr. uke.

  OsloMet har gode digitale plattformer for å tilrettelegge for et utviklende og aktivt læringsmiljø. I en nettbasert utdanning er derfor studentenes studieinnsats, individuelt og i grupper, avgjørende for om læringsutbyttene oppnås.

  Egenaktivitet omfatter samarbeid med medstudenter via universitetets læringsplattform. Individuelle arbeidsformer er for eksempel å se film, løse oppgaver, lese litteratur, benytte ulike former for e-læringsressurser, skrive innlegg i blogg og delta i diskusjonsforum i chat, eller sosiale medier.

 • Kostnader

  Studieavgift: 8000 + semesteravgift (student.oslomet.no).

Har du noen spørsmål?

Kontaktskjema

Faglig kontaktperson

Laster inn ...