Executive videreutdanning: Bærekraftsledelse

Videreutdanning

Bærekraft er ikke det motsatte av å drive lønnsomt – tvert imot. Lær om hvordan du som leder kan ta grep.

 • Opptakskrav og søknadsfrist

  Opptakskrav

  • fullført bachelorgrad eller tilsvarende fullført grad, og
  • tre års relevant yrkespraksis.

  Med relevant yrkespraksis menes arbeidserfaring innen ledelse, saksbehandling, utredningsarbeid, organisasjonsstyring og prosjektstyring.

  Søknadsfrist

  Opptaket til høsten 2022 er avsluttet.

 • Slik søker du

  For å søke må du registrere søknad i Søknadsweb. Du må registrere opplysninger om deg selv og laste opp relevant dokumentasjon. Trykk "ny søknad" og gå til: "Samfunnsfag og økonomisk-administrative fag". Deretter "School of Management - videreutdanning".

  Du må laste opp dokumentasjon på

  • Generell studiekompetanse, og
  • dokumentasjon på fullført bachelorgrad eller tilsvarende utdanning.
  • Arbeidsattester
 • Hva lærer du?

  I denne videreutdanningen lærer du hva bærekraftig ledelse innebærer. Du gis en forståelse av de underliggende verdiene for bærekraft (shared values) og formålsorientert lederskap (purposeful leadership), hva bærekraft er (literacy), systemtenkning, samhandling og nettverksorientering.

  Du vil lære om: 

  • teori og arbeidsmetoder som kan understøtte bærekraftig ledelse og endringsprosesser
  • bærekraftige organisasjons- og forretningsmodeller
  • begrepet bærekraft, bærekraftsmålene og ulike former for bærekraft på individ-, organisasjon- og systemnivå
  • økosystem-, system- og nettverkstenkning
  •  verdiskaping fra et delt perspektiv (shared value)
  • verdi- og formålsbasert, transformativ og målorientert ledelse

  Målgruppen for studiet er ledere og mellomledere i offentlig og privat sektor. 

  Undervisningsformen vil veksle mellom digitale læringsformer, undervisningsmøter, forelesninger, gruppepresentasjoner og casediskusjoner, og suppleres med bruk av digitale ressurser.

 • Emneplan

 • Studiets oppbygging

  Valgfritt emne Løper over flere semestre

  1. studieår

  1. semester
 • Hvordan foregår undervisningen?

  Undervisningsformen vil veksle mellom digitale læringsformer, undervisningsmøter, forelesninger, gruppepresentasjoner og casediskusjoner, og suppleres med bruk av digitale ressurser.

  Les mer om studiet og studiestart på student.oslomet.no. 

 • Hva koster det?

Har du noen spørsmål?

Send oss e-post. 

Hva er bærekraftsledelse?

Hvordan kan bedrifter utnytte mulighetene innen bærekraft og hva er egentlig bærekraftsledelse?

Even Haug Larsen står inne i en skog med hvit skjorte på og ser inn i kamera. Foto: Pål Arne Kvalnes.