Even Haug Larsen står inne i en skog med hvit skjorte på og ser inn i kamera. Foto: Pål Arne Kvalnes.

Hva er bærekraftsledelse?

Hvordan kan bedrifter utnytte mulighetene innen bærekraft og hva er egentlig bærekraftsledelse?

– Kort fortalt handler bærekraftsledelse om å skape økonomisk, sosial og miljømessig verdi, sier Even Sønnik Haug Larsen, universitetslektor ved OsloMet og ansvarlig for videreutdanningen Bærekraftsledelse.  

Han har tidligere forelest ved NTNU ved Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse og har blant annet vunnet prisen for årets beste idé innen fornybar energi med en solgrill. 

– Målet med videreutdanningen er å skape en forståelse for hvordan din virksomhet kan jobbe effektivt med bærekraft. Det kan virke overveldende å starte en satsing på bærekraft, men det trenger ikke være så ille. Det er egentlig ikke verre enn å snakke med kollegaer og skrive ned det man allerede gjør. Deretter legger man en plan for framtidig bærekraftsarbeid i egen organisasjon, sier Even. 

Hør podkasten Viten og snakkis med Even om Bærekraftsledelse her! (Ekstern lenke)

Hvorfor tenke bærekraft? 

Alle kunder, offentlige aktører, store selskaper og investorer har bærekraft på dagsorden. Disse vil foretrekke å gjøre forretning med de som kan vise at de har bærekraft på stell. Nye regler og rammeverk er også på full fart inn i norsk næringsliv: alle må snart begynne å dokumentere hvordan de ligger an på bærekraft. 

– Bedrifter som tar bærekraft på alvor og gjennomfører reelle løsninger vil i større grad møte de voksende kravene fra fremtidsrettede kunder. Etter hvert vil også disse kravene bli formaliserte, og det er god bedriftsøkonomi i å ligge litt i forkant av utviklingen her, sier Even. 

Søkelys på bærekraft betyr også søkelys på økonomien. Med mer effektiv produksjon og bedre ressursutnyttelse og dermed et lavere strømforbruk, skåner man både miljøet og bunnlinja. 

Hvorfor bærekraftsledelse? 

– Det viktigste med videreutdanningen er  at du skal lære mer om hva bærekraft betyr for deg og din kontekst. Vårt mål er at du skal føle mestring og selvtillit knyttet til å lede bærekraft i din virksomhet. Dette får du gjennom innføring i kraftfulle verktøy og rammeverk, kombinert med tilpasset veiledning fra fagpersoner. Når du er ferdig her skal du ha en forståelse av hvilke teorier og arbeidsmetoder som kan dyrke frem bærekraftig ledelse og endringsprosesser, sier Even. 

FN kaller bærekraftsmålene verdens største forretningsmulighet. Disse målene bryter ned det vi kaller «miljø og samfunn» i 17 ulike mål som dekker alt fra klimagassutslipp til likestilling. For å utnytte bærekraftsmålene må man forstå hva de betyr og hvordan de passer til sin kontekst.  

– Det er liten tvil om at bedrifter som ønsker å tiltrekke seg de skarpeste nye hodene bør ta bærekraft på alvor. Bedriftens omdømme nyter også godt av å ha en dypere forståelse av hva bærekraft egentlig betyr i praksis, i tillegg til den positive effekten det har på bunnlinjen og miljøet, sier Even. 

Hvem er videreutdanningen for? 

Dette emnet er for deg som leder, eier, eller jobber for en virksomhet som du ønsker skal lykkes i det 21. århundre. Du ønsker å forstå rollen som selskaper må spille for å løse menneskehetens største utfordringer. Du ønsker å bidra med å bygge en fremtid hvor våre barn, samfunn og all liv på jorden kan blomstre.

Kan det kombineres med jobb? 

Studiet er lagt opp slik at man skal kunne kombinere det med full jobb og livet ellers, og egner seg for ledere og mellomledere i både privat og offentlig sektor.  

– Det er viktig for oss å ta hensyn til at folk er travle. Når vi utvikler slike emner, er fleksibilitet et nøkkelord. Undervisningen består av en blanding av korte individuelle oppgaver som kan gjøres når det passer, med lengre felles digitale nettsamlinger på maks to timer.  

Emnet Bærekraftsledelse er utviklet for å kjøres digitalt. Det faglige innholdet er fulldigitalisert med bruk av videoer, animasjoner, oppgaver og forklarende tekst til pensum. På denne måten føles emnet sømløst for studenten og alt ligger til rette for å oppnå et høyt læringsutbytte. Vi gleder oss til å ta imot motiverte studenter som er klar til å være med på denne unike læringsreisen innen bærekraftsledelse. 

Publisert: 19.10.2021 | Kristian Mehlum | Foto: Pål Arne Kvalnes