English version

Fremragende forskningsmiljøer

Forskningsmiljøene ble etablert i 2020, og driver med nyskapende forskning av høy kvalitet innenfor deres respektive fagområder. 

De utvalgte forskningsmiljøene gjenspeiler mangfoldet av forskning som blir utført ved OsloMet, og satsingen er et viktig skritt i utviklingen av OsloMet som et sterkt og synlig forskningsuniversitet. 

De fire sentrene er: